ESG – Lanac vrijednosti (value chain)

Value chain

Lanac vrijednosti je skup koraka ili aktivnosti koje postupno dodaju vrijednost proizvedenoj robi ili usluzi.

Obuhvaća aktivnosti, resurse i odnose koje tvrtka koristi i oslanja na stvaranje novih proizvoda ili usluga, a uključuju:

 • Osobe koje posluju u poduzeću kao što su ljudski resursi
 • Aktivnosti resurse i odnose duž kanala nabave, stavljanja na tržište, distribuciju, nabava materijala i usluga te prodaja i isporuka proizvoda i usluga
 • Financijsko, zemljopisno, geopolitička i regulatorna okruženja u kojima tvrtka posluje.

Vrijednosni lanac također uključuje aktere koji igraju ključne uloge, a oni mogu biti:

 • Dobavljači
 • Primarna prerada
 • Sekundarna prerada
 • Distribucija
 • Potrošači
 • Tržišni agenti
 • Podrška kupcima
 • Recikliranje

Lanac vrijednosti ima ključnu važnost za tvrtke jer omogućuje:

 • Konkurentnu prednost – omogućuje tvrtkama da prepoznaju svoje prednosti nad konkurencijom i da se usmjere prema onome što ih čini prepoznatljivima na tržištu
 • Optimizacija troškova – omogućuje identifikaciju troškova u svakoj fazi proizvodnje ili pružanja usluge što dovodi do smanjenja troškova i povećanja profitabilnosti
 • Poboljšanje kvalitete – pomaže prepoznati područja koja su dobra, ali i koja treba poboljšati što dovodi do povećanje kvalitete, zadovoljnijih kupaca i bolje reputacije tvrtke
 • Strateško planiranje – pomaže boljem planiranju poslovanja, prepoznavanju rizika

Kako se analiza lanca vrijednosti razlikuje u malim i velikim poduzećima?

Analiza lanca vrijednosti ima različite karakteristike i primjenu u malim i velikim poduzećima.

Mala poduzeća često imaju jednostavnije lance vrijednosti, manji broj aktivnosti i lakše je praćenje i optimizacija, zbog ograničenih resursa fokusiraju se na ključne aktivnosti i većinom se radi o njihovim direktnim partnerima.

S druge strane velika poduzeća često imaju kompleksnije lance vrijednosti s više faza, dobavljača i distribucijskih kanala te je i samo praćenje izazovnije i sporije. Zbog više resursa mogu se baviti svim fazama lanca, ali ujedno moraju pratiti i širi spektar dobavljača i kupaca, često se radi o globalnim lancima vrijednosti, ali zbog veličine imaju i veći utjecaj na lanac vrijednosti te imaju mogućnost pokrenuti pozitivne promjene

Analiza lanca vrijednosti i Izvještavanje o održivosti

Analiza lanca vrijednosti također ima i ključnu ulogu u izvještavanju o održivosti tvrtki. Tvrtka analizom lanca vrijednosti pomaže razumijevanju i komuniciranju održivih praksi tvrtke.

Aspekti u kojima lanac vrijednosti igra važnu ulogu:

 • Procjenjuje utjecaj– poseban naglasak je na utjecaju na okoliš, ali jednako je važan i utjecaj na društvo i ekonomiju u kojoj tvrtka djeluje – potrebno je uključiti sve faze od proizvodnje, preko transporta do upotrebe i odlaganja proizvoda te procijeniti postoje li štetni utjecaj na okoliš ili općenito postoje li neodržive prakse u dobavljačkom lancu koje omogućuju tvrtki da poduzme korektivne radnje..
 • Analizira transparentnosti dobavljača – Tvrtke analizom vrijednosti mogu pratiti i izvještavati o održivim praksama u svim fazama lanca. Tu spadaju informacije o dobavljačima, proizvodnji, transportu, upotrebi resursa i recikliranju. Omogućuje da tvrtka razumije svoje dobavljače i njihove prakse te utječe na same dobavljače. Samim time dobavljači koji i nisu u obvezi izvještavanja o održivosti bit će prisiljeni  procjenjivati svoje lance vrijednosti i aktivnosti, kao i svoj utjecaj na sve teme koje su obuhvaćene obveznim Izvještavanjem o održivosti ukoliko i dalje žele biti konkurentni, privlačiti investitore i pozitivno rasti i razvijati se na tržištu.
 • Procjenjuje socijalne odgovornosti – tvrtka kroz analizu lanca vrijednosti identificira socijalne aspekte u što spadaju uvjeti rada, ljudska prava, društvena odgovornost i utjecaj na zajednicu u kojoj djeluje.
 • Potiče inovaciju i dizajn proizvoda – analiza utjecaja na okoliš i socijalne odgovornosti potiče tvrtku na razvoj održivih proizvoda, odabir reciklabilnih i recikliranih materijala, uporabu održivih izvora energije te produženje životnog vijeka proizvoda. Osim toga i suradnja sa samim dobavljačima i partnerima u lancu vrijednosti može potaknuti inovacije i održive prakse.
 • Kreira vrijednosti za sve dionike – povezivanjem, dionici utječu jedan na drugog i potiču na održive prakse u cijelom lancu vrijednosti čime se može poboljšati reputacija tvrtke i privući investitori, ali i odgovorni potrošači.

Upotrebom analize lanca vrijednosti u izvještavanju tvrtka prati napredak u postizanju ciljeva te prepoznaje rizike i prilike koje su važne kako samoj tvrtki tako i njenim dionicima.

Što je ESG? – Boost

Lider Media konferencija “ESG –Održiva budućnost” – Boost

Trenutna zbivanja u ESG svijetu – Boost

ESG i dupla materijalnost – Boost

Budite spremni za CSRD uz Simple ESRS – Boost

Newsletter

Pretplatite se na naš Newsletter!

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Saznaj više

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”.