Nacrt prijedloga zakona o računovodstvu s ciljem usklađivanja s Direktivom o korporativnom izvještavanju o održivosti (CSRD)

zakon o računovodstvu

Na 9. sjednici Vlade Republike Hrvatske doneseni su nacrti prijedloga zakona o računovodstvu i izmjenama i dopunama Zakona o reviziji s ciljem da se u postojeće zakone prenesu odredbe EU Direktive o korporativnom izvještavanju o održivosti. U nastavku članka donosimo što je predloženo u nacrtu prijedloga Zakona o računovodstvu s obzirom na Direktivu.

CSRD direktiva stupila je na snagu 5. siječnja 2023., a rok za prijenos iste u nacionalno zakonodavstvo je 6. srpnja 2024. godine.  

Ključne promjene i zahtjevi

Terminologija: Izraz “nefinancijsko izvještavanje” zamijenjen je izrazom “izvještavanje o održivosti” kako bi se naglasila financijska važnost tih informacija.

Proširenje obveznika izvještavanja: Osim velikih poduzetnika, sada će i mali i srednji poduzetnici čiji su vrijednosni papiri uvršteni na tržište EU-a biti obveznici izvještavanja. Izuzeti su mikro poduzetnici, UCITS fondovi, alternativni investicijski fondovi i mirovinski fondovi.

Poduzetnici iz trećih zemalja: Obveznici izvještavanja o održivosti ako ostvaruju značajnu djelatnost na području EU-a.

Aspekt dvostruke značajnosti: Izvještaji trebaju obuhvatiti kako rizike za poduzetnika (financijska značajnost) tako i utjecaj poduzetnika na društvo i okoliš (značajnost utjecaja).

Neto prihod: Prijedlogom zakona uvodi se definicija pojma neto prihoda.

Neto prihod je godišnji iznos prihoda od prodaje proizvoda i usluga poduzetnika unutar i izvan grupe nakon odbitka rabata i popusta te poreza na dodanu vrijednost i drugih poreza ako su povezani s prihodom, u skladu s primjenjivim standardima financijskog izvještavanja.

U odnosu na postojeći  Zakon, najznačajnija novost koju donosi Prijedlog zakona o računovodstvu, s Konačnim prijedlogom zakona je uvođenje izvještavanja o održivosti za pojedine skupine poduzetnika.

Ovim prijedlogom proširuje se krug obveznika koji moraju izvještavati o održivosti.

Tko su obveznici

Obveznici izvještavanja o održivosti postat će svi veliki poduzetnici prema kriterijima iz Računovodstvene direktive, odnosno iz Prijedloga zakona te mali i srednji poduzetnici čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište EU-a.

Mikro poduzetnici UCITS fondovi, alternativni investicijski fondovi, obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi te podružnice izuzeti su od obveze izvještavanja o održivosti navodi se dalje u Nacrtu prijedloga zakona o računovodstvu.

Obveza izvještavanja proširuje se i na poduzetnike iz trećih zemalja koji obavljaju značajnu djelatnost na području EU-a.

Poduzetnici iz trećih zemalja koji u EU ostvaruju neto prihod veći od 150 milijuna eura i koji imaju društvo kći ili podružnicu na području EU-a izvještavat će o održivosti. Kako bi se osigurala proporcionalnost i izvršivost takvih zahtjeva, na podružnice poduzetnika iz trećih zemalja primjenjivat će se prag neto prihoda većeg od 40 milijuna eura, a na društva kćeri poduzetnika iz trećih zemalja primjenjivat će se pragovi prema kojima se poduzetnik smatra velikim poduzetnikom ili malim poduzetnikom i srednjim poduzetnikom čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređenom tržištu EU-a. Takva društva kćeri i podružnice bit će odgovorni za objavljivanje izvještaja o održivosti poduzetnika iz treće zemlje.

*Izvor: Obrada prema Prijedlogu zakona

*Izvor: Obrada prema Prijedlogu zakona

Digitalizacija izvještavanja

Tvrtke će svoje izvještaje sastavljati i objavljivati u strojno i ljudima čitljivom elektroničkom formatu za izvještavanje (XHTML formatu) i da opisno označe svoj izvještaj o održivosti (XBRL oznake).

Prema ovom Nacrtu zakona na isti način trebat će objavljivati i godišnje financijske izvještaje te godišnje konsolidirane financijske izvještaje. Propisano je i kako će ministar financija, na prijedlog Financijske agencije, a uz prethodnu suglasnost Odbora za standarde financijskog izvještavanja, pravilnikom propisati nacionalne prilagodbe taksonomije propisane ESEF uredbom, taksonomiju za obveznike primjene Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja te način izvještavanja u strojno i ljudima čitljivom formatu uključujući i druge pojedinosti u vezi izvještavanja. Iz tog razloga potrebno je prilagoditi i Registar godišnjih financijskih izvještaja kojeg u ime Ministarstva financija vodi Financijska agencija.

Centralizacija podataka: Prijedlog zakona predviđa centralizaciju podataka na razini EU-a i država članica kako bi se omogućila lakša dostupnost i usporedivost podataka.

*Izvor: Obrada prema Prijedlogu zakona

*Izvor: Obrada prema Prijedlogu zakona

Sadržaj izvještavanja

Zakon također propisuje i sadržaj izvještavanja o održivosti te propisuje da će Izvještaj o održivosti biti dio izvještaja poslovodstva.

Svi poduzetnici koji su obveznici izvještavanja o održivosti morati izvještavati o održivosti u skladu s Europskim standardima izvještavanja o održivosti (u daljnjem tekstu: ESRS) koje donosi Europska komisija. Cilj ESRS-a je utvrditi informacije o održivosti koje je poduzetnik dužan objaviti. Europska komisija će dodatno donijeti standarde za izvještavanje za male i srednje poduzetnike čiji su vrijednosni papiri uvršteni na tržište EU-a te standarde za pojedine sektore i standarde za poduzetnike iz trećih zemalja.

Informacije o okolišnim, društvenim i kadrovskim pitanjima: Potrebno je izvještavati o utjecaju aktivnosti poduzetnika na ljude i okoliš, uključujući pitanja poštivanja ljudskih prava, borbu protiv korupcije i podmićivanja.

Prošlost i budućnost: Informacije trebaju obuhvatiti i prošle i buduće događaje, te kvalitativne i kvantitativne informacije.

Cijeli lanac vrijednosti: Izvještaji bi trebali obuhvatiti informacije o cijelom lancu vrijednosti poduzetnika.

Rokovi za izvještavanje o održivosti

Veliki poduzetnici: Počinju izvještavati od 1. siječnja 2024. godine.

Ostali poduzetnici: Počinju izvještavati postupno do 1. siječnja 2028. godine, ovisno o kategoriji poduzetnika.

Očekujemo kako će Zakon biti usvojeni do kraja ljetnog zasjedanja Hrvatskog sabora tj. do 15. srpnja 2024.

Izvor: Nacrt prijedloga zakona o računovodstvu

Newsletter

Pretplatite se na naš Newsletter!

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Saznaj više

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”.