Operativne usluge

Pravne i administrativne usluge

Usluge podrazumijevaju definiranje svih bitnih obrazaca za zadovoljenje zakonske regulative i/ili nužnih za otvaranje tvrtke i njezino funkcioniranje: registracija tvrtke; otvaranje žiro-računa tvrtke; izrada pečata; NKD razvrstavanje; pronalazak poslovnog prostora i opremanje istog; registracija web domene; sklapanje ugovora s TK operaterima; prijava u nadležnu Poreznu upravu; podrška u kompletiranju projektne dokumentacije i ishođenju dozvola te prikupljanje ponuda za sve vrste usluga i proizvoda koje će jedan ured trebati za normalno funkcioniranje.

Usklada sa zakonskim okvirom

Investitorima i/ili onima koji se odluče pokrenuti (razvijati) posao u Republici Hrvatskoj potrebno je informiranje o načinu usklađivanja s aktivnim zakonima u RH. U cilju kvalitetnog informiranja i pravilnog usklađivanja, tvrtka Boost je u mogućnosti ponuditi sljedeće usluge:

 • Definiranje odluke o slijednosti numeričkih brojeva računa i blagajničkom maksimumu
 • Prijava baze podataka u AZOP
 • Zadovoljenje minimuma zakonske regulative iz domene Zakona o radu, Zakona o zaštiti na radu te Zakona o zaštiti od požara
 • Odabir specijalista medicine rada te poznavanje procedure kod ozljeda na radu
 • Definiranje proizvoda i uređaja koji moraju proći proces atestiranja, definiranje štetnih tvari u proizvodnom procesu ako takav postoji te analiza atmosferskih/klimatskih uvjeta za rad
 • Knjiga poslovnih udjela, knjiga nadzora iz zaštite na radu i slično
 • Zaštita žiga (na nacionalnoj razini)

Business intelligence i izrada feasibility studija

Naš stručni tim za Vas će izraditi feasibility studije u kojima su sažeti svi elementi nužni za inicijalno promišljanje ulaganja u određenu industriju ili zemljopisnu regiju. Između ostalog, navedena usluga može uključivati mystery shopping (tajno kupovanje) i sve ostale usluge prikupljanja i evaluiranja informacija bitnih za potencijalni investicijski projekt (SWOT analize) te pregled relevantnih trendova u zemlji i regiji. Analize uključuju i pregled tržišta i konkurencije s ključnim pokazateljima struke (market trends and benchmarks) te pregled zakonske regulative.

Poslovni planovi

Navedeno podrazumijeva:

 • Razradu strategije tvrtke klijenta
 • Analizu ekonomskih i financijskih trendova (interno i eksterno)
 • Analizu tržišta i SWOT analizu
 • Strategiju razvoja ljudskih resursa
 • Pristup prodajnim strategijama s operativnim planovima prodaje
 • Financijske elemente (CAPEX, OPEX, prodaja po distributivnim kanalima, tok novca)
 • Marketing analizu i plan aktivnosti

Financijske analize

Navedeno uključuje pregled inicijalnih troškova investiranja u Republiku Hrvatsku, budžetiranje troškova za tražena razdoblja (prvu godinu i/ili prvih nekoliko godina (ovisno o zadanim parametrima), usporedba s istim ili sličnim projektima, usporedba podataka s tržišnim trendovima i službenim podacima državnih tijela Republike Hrvatske).

Outsourcing

Outsourcing podrazumijeva povjeravanje (vanjskim izvršiteljima) dijela proizvodnje ili usluga koje nisu osnovna djelatnost nekog poduzetnika, a sve kako bi se osigurala stručnost i najbolja kvaliteta proizvoda ili pružanje usluge. Sukladno tome, Boost uspješno vrši one segmente Vašeg poslovanja koji nisu Vaša glavna djelatnost. Suradnja se može odvijati na mjesečnoj ili godišnjoj razini, ovisno o potrebama klijenta. Eksternalizirane aktivnosti mogu biti HRM, branding, menadžment ICT potreba i slično, kao što je već ranije navedeno.

Rent a menager

Navedeno podrazumijeva operativno upravljanje tvrtkom do trenutka preuzimanja iste od strane investitora, a (između ostalog) uključuje odrađivanje inicijalnog tržišnog pozicioniranja, ostvarivanje kontakta s dobavljačima/kupcima, potencijalnim partnerskim tvrtkama, uspostavu kontakta s lokalnim vlastima, prikupljanje svih relevantnih dokumenata i dozvola. Dodatno, podrazumijeva i podršku u monitoringu i menadžmentu projekta kao i definiranje organizacijske strukture, matrice radnih mjesta (uključivo i regrutaciju i selekciju kandidata) te organizaciju edukacija i treninga za radnike.

Odnosi s investitorima te potraga za investicijskim mogućnostima

Navedeno podrazumijeva pomoć u nalaženju alternativnih izvora financiranja na domaćem i međunarodnom tržištu kapitala. Boost je u mogućnosti u ime klijenta ostvariti kontakt s čitavim nizom financijskih institucija (banke, investicijski fondovi, državne institucije, međunarodne financijske institucije). U Boost timu nalaze se osobe koje su bile ili još uvijek jesu angažirane kao investicijski konzultanti za institucije poput World Bank, EBRD i slično. Boost na sebe preuzima ulogu pripreme i organizacije sastanaka dok same pregovore vodi investitor.

Predstavljanje na sajmovima i poslovnim skupovima – rent a izlagač

Za Vas možemo osigurati sljedeće:

 • Studija tržišta
 • Matchmaking
 • Analiza proizvoda na sajmu te prodajni follow-up
 • Prevođenje i trgovinsko asistiranje
 • Prateće usluge – organizacija štanda, prevođenje dokumenata, najam radne snage i slično
 • Mogućnost odlaska na određene sajmove u regiji u ime klijenta

Evaluacija lokalnog predstavnika

Provodimo evaluaciju postojećeg zastupnika, distributera ili trgovinskog predstavnika na domaćem tržištu (po čitavom nizu parametara poput financijske stabilnosti, portfelja i brandova, poslovne reputacije, aktivnosti na domaćem i regionalnim tržištima, itd.).

Definiranje i pozicioniranje vizualnog identiteta

Navedeno podrazumijeva definiciju branda i branding strategija za pozicioniranje na domaćem tržištu uključujući dizajn i implementaciju knjige standarda, PR i marketing pozicioniranje branda, organizacija evenata, dizajn i izrada web rješenja te dizajn i tisak promotivnih materijala.

Analiza tržišne vrijednosti proizvoda/usluga

Navedeno podrazumijeva izradu izvještaja o konkurentnoj prednosti proizvoda ili usluge koja se plasira na domaće tržište. Analiza se radi na nacionalnoj razini u smislu cjenovnog pristupa i kvalitete, post-prodajnih potreba i aktivnosti te dostupnosti proizvoda ili usluge. Osim navedenog, prate se i faktori poput administrativne barijere za uvođenje istih na tržište, kompleksnost distribucijskih kanala, zakonska regulativa i regulativa zaštite okoliša, itd.

Istraživanje tržišta

Možemo organizirati manja (fokus grupe) ili ekstenzivna istraživanja tržišta, u skladu s pravilima struke i kvalitetnim uzorkovanjem, a vezana uz prijemčivost investitorovog branda. Boost može osigurati i CATI istraživanja, odnosno kako outbound tako i inbound kampanju te mystery shopping aktivnosti.