Operativne usluge

Usluge prilagodbe EU regulativama

Pomažemo klijentima prilagoditi poslovanje EU regulativama poput CSRD (ESG), NIS2, CER, DORA, AI Act, ePrivacy, GDPR II.

Proces kreće dubinskim snimanjem operativnog poslovanja. Analizira se postojeća dokumentacija te se izrađuje prijedlog izmjena i/ili izrade novih dokumenata nužnih za operativno poslovanje. Analiziraju se rizici, postavljaju ciljevi te utvrđuje metodologija praćenja incidenata i nesukladnosti.

Kroz godišnje audite i revizije osigurava se stalna usklađenost sa zakonskim normama i evidentiraju se promjene u poslovanju te uočavaju potencijalni rizici i prilike

 

Business intelligence i izrada feasibility studija

Naš stručni tim za Vas će izraditi feasibility studije u kojima su sažeti svi elementi nužni za inicijalno promišljanje ulaganja u određenu industriju ili zemljopisnu regiju. Između ostalog, navedena usluga može uključivati mystery shopping (tajno kupovanje) i sve ostale usluge prikupljanja i evaluiranja informacija bitnih za potencijalni investicijski projekt (SWOT analize) te pregled relevantnih trendova u zemlji i regiji. Analize uključuju i pregled tržišta i konkurencije s ključnim pokazateljima struke (market trends and benchmarks) te pregled zakonske regulative.

Poslovni planovi

Navedeno podrazumijeva:

  • Razradu strategije tvrtke klijenta
  • Analizu ekonomskih i financijskih trendova (interno i eksterno)
  • Analizu tržišta i SWOT analizu
  • Strategiju razvoja ljudskih resursa
  • Pristup prodajnim strategijama s operativnim planovima prodaje
  • Financijske elemente (CAPEX, OPEX, prodaja po distributivnim kanalima, tok novca)
  • Marketing analizu i plan aktivnosti

Financijske analize

Navedeno uključuje pregled inicijalnih troškova investiranja u Republiku Hrvatsku, budžetiranje troškova za tražena razdoblja (prvu godinu i/ili prvih nekoliko godina (ovisno o zadanim parametrima), usporedba s istim ili sličnim projektima, usporedba podataka s tržišnim trendovima i službenim podacima državnih tijela Republike Hrvatske).

Definiranje i pozicioniranje vizualnog identiteta

Navedeno podrazumijeva definiciju branda i branding strategija za pozicioniranje na domaćem tržištu uključujući dizajn i implementaciju knjige standarda, PR i marketing pozicioniranje branda, organizacija evenata, dizajn i izrada web rješenja te dizajn i tisak promotivnih materijala.

Analiza tržišne vrijednosti proizvoda/usluga

Navedeno podrazumijeva izradu izvještaja o konkurentnoj prednosti proizvoda ili usluge koja se plasira na domaće tržište. Analiza se radi na nacionalnoj razini u smislu cjenovnog pristupa i kvalitete, post-prodajnih potreba i aktivnosti te dostupnosti proizvoda ili usluge. Osim navedenog, prate se i faktori poput administrativne barijere za uvođenje istih na tržište, kompleksnost distribucijskih kanala, zakonska regulativa i regulativa zaštite okoliša, itd.

Istraživanje tržišta

Možemo organizirati manja (fokus grupe) ili ekstenzivna istraživanja tržišta, u skladu s pravilima struke i kvalitetnim uzorkovanjem, a vezana uz prijemčivost investitorovog branda. Boost može osigurati i CATI istraživanja, odnosno kako outbound tako i inbound kampanju te mystery shopping aktivnosti.