GDPR savjetovanja

HAK

Hrvatski autoklub je angažirao Boost da provede analizu stanja usklađenosti s GDPR-om kroz GAP analizu i preporuke za daljnje postupanje. Suradnja se nastavlja i na razini povezanih institucija te na daljnjem operativnom radu na usklađenosti sa zakonodavnim okvirom.

Ministarstvo turizma RH

Ministarstvo turizma RH je tijekom 2018. godine angažiralo Boost da provede implementaciju nužnih radnji u kontekstu usklađenosti s GDPR Uredbom. Suradnja je proširena na operativnu pomoć u izradi procesa, procedura i prateće dokumentacije vezane uz usklađenost sa zakonodavnim okvirom kao i kroz rad na ad hoc projektima.

Hrvatska liječnička komora

Hrvatska liječnička komora je angažirala Boost da provede analizu stanja usklađenosti s GDPR-om kroz GAP analizu i preporuke za daljnje postupanje te za potrebe daljnjeg operativnog rada na usklađenosti sa zakonodavnim okvirom.

Hrvatski odbojkaški savez

Osim snimke stanja razine usklađenosti s GDPR-om, Boost je pomogao u implementaciji svih odredbi Uredbe, ali i ostao angažiran u svojstvu PbD (Privacy by Design) pristupa u razvoju alata za evidenciju sportaša i djelatnika u sportu.

Poslovna savjetovanja

Plinacro

Tvrtka Plinacro je angažirala Boost za provedbu analize učinkovitosti informacijskih sustava i internih procesa. Analizom su zahvaćeni procesi planiranja, utilizacije internih ljudskih resursa i dugoročne isplativosti ICT investicija.

Iskon

Tvrtka Iskon Internet je angažirala Boost pri razradi i pripremi za implementaciju poslovni proces koji će naručitelju osigurati bržu i učinkovitiju listu prioriteta u provedbi internih projekata. Dokumentacija koja je uključivala procese, procedure i pripadajuću dokumentaciju pokrila je sve segmente kvalitetnijeg razvoja novih usluga i proizvoda.

Codel

Boost za potrebe strateškog razvoja tvrtke provodi istraživanje tržišta s fokusom na razvoj tehnologija i globalnih trendova. Rezultat projektnog zadatka će biti inputi i alati za dugoročni razvoj tvrtke i širenje poslovanja.

Sufinanciranje razvoja kroz EU fondove

Hladni val

Tvrtka Hladni val je angažirala Boost za izradu i vođenje projekta razvoja kroz korištenje sufinanciranja kroz EU fondove na natječajima za IKT, E-impuls, te natječaj za uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima (ISO) te na taj način osigurala kvalitetniju proizvodnju, ojačala svoju međunarodnu konkurentnost i time osigurala rast prihoda i kvalitetnije ljudske resurse.

Ivomi produkcija

Tvrtka Ivomi produkcija je angažirala Boost za izradu i vođenje projekta razvoja kroz korištenje sufinanciranja kroz EU fondove na natječajima E-impuls, Kompetentnost i razvoj MSP-ova te WWW vaučeri za MSP čime je značajno unaprijedila vlastito poslovanje i postala konkurentnija.

Green & More

Tvrtka Green & More je angažirala Boost za izradu i vođenje projekta razvoja kroz korištenje sufinanciranja kroz EU fondove na natječajima Certifikacijom proizvoda do tržišta, natječaj za uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima (ISO), te WWW vaučeri za MSP čime je osigurala pristup globalnom tržištu i postala tvrtka koja praktički jedina u Europi ima takav niz certifikata i oznaka kvalitete vezano za njihove inovativne proizvode.

Usluge implementacije ISO normi

Radin print

Tvrtka Radin print je angažirala Boost za pomoć pri realizaciji daljnjeg razvoja tvrtke kroz uvođenje ISO norme ISO 9001:2015, a u skladu s dugoročnim planovima poslovanja. Tvrtka Radin print je uspješno certificirana bez ijednog NCR-a.

Stanić Beverages

Tvrtka Stanić Beverages je angažirala Boost za pomoć pri realizaciji daljnjeg razvoja tvrtke kroz uvođenje ISO norme ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, a u skladu s dugoročnim planovima poslovanja. Tvrtka Stanić Beverages je uspješno certificirana, a suradnja je proširena i na naručiteljevu tvrtku u Bosni i Hercegovini gdje su uspješno implementirane i certificirane obje norme.

Midas Network

Midas Network je tvrtka koja provodi oglašivačke kampanje za klijente čime se ciljani sadržaji prikazuju na više od 200 Hrvatskih portala, ali imaju i mogućnost prikazati se na više od 350 portala u Adriatic regiji. Boost je tvrtki Midas Network uspješno uveo ISMS odnosno sustav upravljanja Informacijskom sigurnosti.

ICT savjetovanja i usluge

Hrvatske vode

Tvrtka Hrvatske vode koristi uslugu najma kolokacijskog prostora za smještaj servera na dislociranoj lokaciji u vrhunskom data centru gdje se usluga pruža na razini Tier 3 SLA uvjeta.

Perpetuum Mobile

Tvrtka Perpetuum Mobile angažirala je Boost za izradu funkcionalnih specifikacija budućih softverskih rješenja za čitav niz institucija pri čemu je Boost sudjelovao i u dodatnim aktivnostima poput koordinacije timova, upravljanja projektom te u izradi pripadajuće dokumentacije.

Kineziološki fakultet u Zagrebu

Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je odobreno sufinanciranje projekta pod nazivom: „WE CARE“ odnosno uspostava nacionalnih centara koji pružaju stručnu podršku mladim talentiranim sportašima u balansiranju školovanja i bavljenja sportom na vrhunskoj razini. U projektu sudjeluje 9 zemalja, a Boost je savjetnik za izradu i implementaciju softverskog alata za praćenje sportaša po navedenim parametrima.