Uredba EU-a kojom će biti zabranjeni proizvodi proizvedeni prisilnim radom

Prisilan rad

Prema Međunarodnoj organizaciji za rad, na prisilni rad natjerano je oko 27,6 milijuna ljudi diljem svijeta, uključujući 3,3 milijuna djece. Većina prisilnog rada odvija se u privatnom sektoru, no ponekad ga nameću javna tijela.

Po regijama u svijetu najviše kršenja prava radnika je rangirano:

global-rights-index
2024_ituc_global_rights_index_en.pdf (ituc-csi.org)

EU Parlament je u travnju dao odobrenje za novu uredbu kojom se EU-u omogućuje zabrana prodaje, uvoza i izvoza robe proizvedene prisilnim radom.

Tijela država članica i Europska komisija moći će istraživati sumnjivu robu, lance opskrbe i proizvođače. Ako se smatra da je proizvod proizveden prisilnim radom, više ga neće biti moguće prodavati na tržištu EU-a (uključujući i webshop), a pošiljke će se presresti na granicama EU-a.

Uredba obuhvaća:

  • Sumnju na uporabu prisilnog rada koju treba istražiti i, ako se dokaže, proizvoda koji se povlače s tržišta
  • Pozornost na proizvode koji dolaze iz područja s visokim rizikom od prisilnog rada koji je nametnula država
  • Proizvodima se može dopustiti povratak na tržište ako se prisilni rad eliminira iz lanca opskrbe

Istrage

Odluke o istrazi temeljit će se na činjeničnim i provjerljivim informacijama koje se mogu dobiti od međunarodnih organizacija, tijela koja surađuju i zviždača.

Razmotrit će se nekoliko čimbenika rizika i kriterija, uključujući raširenost prisilnog rada koji je nametnula država u određenim gospodarskim sektorima i zemljopisnim područjima.

Utvrđeni su kriteriji koje Komisija i nacionalna nadležna tijela trebaju primjenjivati pri procjeni vjerojatnosti kršenja navedene uredbe.

Kriteriji su:

  • razmjer i ozbiljnost prisilnog rada na koji se sumnja, uključujući pitanje može li prisilni rad koji je nametnula država biti razlog za zabrinutost
  • količina ili opseg proizvoda stavljenih na tržište EU ili stavljenih na raspolaganje na tržištu EU
  • udio dijelova proizvoda za koje je vjerojatno da su nastali prisilnim radom u konačnom proizvodu
  • bliskost gospodarskih subjekata s rizicima od prisilnog rada na koje se sumnja u njihovu lancu opskrbe, kao i njihov utjecaj na otklanjanje tih rizika.

Istrage za slučajeve izvan područja EU vodit će Europska komisija, a na području države članice istrage će voditi nadležno tijelo te države članice.

Konačnu odluku o zabrani, povlačenju i /ili zbrinjavanju proizvoda nastalog prisilnim radom donosit će tijelo koje je vodilo istragu. Odluka koju donese nacionalno tijelo primjenjivat će se u svim drugim državama članicama na temelju načela uzajamnog priznavanja.

Posljedice za poduzeća koja se koriste prisilnim radom

Proizvođači zabranjene robe morat će povući svoje proizvode s jedinstvenog tržišta EU-a te ih donirati, reciklirati ili uništiti. Nesukladne tvrtke mogle bi biti kažnjene. Roba se može vratiti na jedinstveno tržište EU-a nakon što poduzeće eliminira prisilni rad iz svojih lanaca opskrbe.

U slučajevima kada će postojati rizik za sigurnost opskrbe kritičnim proizvodima, a za koje se utvrdi da su nastali prisilnim radom nadležno tijelo može odlučiti da se proizvod povuče sve dok se ne dokaže da više nema prisilnog rada u njegovom poslovanju ili poslovanju njegovih lanaca opskrbe.

Također, može se donijeti i odluka da se  ne mora ukloniti cijeli proizvod već samo dio tog proizvoda koji je nastao prisilnom radom i zamijeni dijelom proizvoda drugog dobavljača. U slučajevima kada to nije moguće treba se zbrinuti cijeli proizvod.

Što slijedi?

Uredba je usvojena s 555 glasova za, 6 glasova protiv i 45 suzdržanih. Tekst sada mora dobiti konačno službeno odobrenje Vijeća EU, a zatim će biti objavljen u Službenom listu.

Zemlje EU-a morat će ga početi primjenjivati za tri godine.

SA 8000 i ISO 26000 kao pomoć u dokazivanju društvene odgovornosti i poštivanju prava radnika

Cilj Uredbe je spriječiti i iskorijeniti poslovni model u kojem tvrtke iskorištavaju radnike.  

Uz ovu Uredbu i Direktivu o korporativnom izvještavanju o održivosti (CSRD) doći će do pritiska velikih tvrtki  prema svojim dobavljačima koji će morati dokazati da je proizvodnja temeljena na poštenom i plaćenom radu te da se poštuju ljudska prava.

Kako bi kao dobavljač osigurali kvalitetan dokaz i uskladili se sa zahtjevima svojih klijenata kao dobavljač možete  implementirati norme ISO 26000 (Društvena odgovornost) i SA 8000 (Upravljanje društvenom odgovornošću). I jedna i druga norma temelje svoje zahtjeve na poštivanju ljudskih prava te odgovornog društvenog poslovanja koje je potrebno integrirati u sve poslovne procese.

Također, možete se uskladiti i sa Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti bez obzira ako niste obveznik i tako pokazati i zaposlenicima, ali i ostalim dionicima da ozbiljno shvaćate društveno odgovorno poslovanje.

Više o navedenim normama možete saznati upitom na sales@boost.hr i na našim prethodnim člancima: Što je ISO 26000? – Boost

SA 8000 norma (Social Accountability) – Boost

Izvori: Council and Parliament strike a deal to ban products made with forced labour – Consilium (europa.eu)

2024_ituc_global_rights_index_en.pdf (ituc-csi.org)Newsletter

Pretplatite se na naš Newsletter!

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Saznaj više

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”.