SA 8000 norma (Social Accountability)

SA8000

SA 8000 je norma koja se certificira, te koja se može revidirati. Ona potiče organizacije na razvoj, održavanje i primjenu društveno prihvatljivih praksi na radnom mjestu.

Certifikat SA 8000 bavi se pitanjima koja uključuju prisilni i dječji rad, zdravlje i sigurnost na radu, slobodu udruživanja i kolektivnog pregovaranja, diskriminaciju, disciplinske prakse, radno vrijeme, naknadu i sustave upravljanja. Odnosno, usvajanje SA 8000 znači da organizacija mora razmotriti društveni utjecaj svog poslovanja uz uvjete pod kojima posluju njihovi zaposlenici, partneri i dobavljači.

Benefiti uvođenja i certificiranja SA 8000 norme su:

 • Dokazuje predanost društvenoj odgovornosti i etičkom postupanju prema zaposlenicima u skladu s globalnim standardima
 • Poboljšava upravljanje i performanse lanca opskrbe
 • Omogućuje osiguravanje usklađenosti s globalnim standardima i smanjenje rizika od nemara, izloženosti javnosti i mogućih parnica
 • Podržava korporativnu viziju i gradnju i jačanje lojalnosti zaposlenika, kupaca i ostalih dionika
 • Omogućuje dokazivanje odgovarajuće društvene odgovornosti prilikom nadmetanja za međunarodne ugovore ili širenja lokalno kako bi se institucija prilagodila novim poslovima

Norma pruža transparentne, mjerljive, provjerljive zahtjeve za implementaciju i certificiranje uspješnosti tvrtke u 9 ključnih područja:

 1. Dječji rad: Zabranjuje rad djece (u većini slučajeva ispod 15 godina). Certificirane tvrtke također moraju izdvojiti sredstva za obrazovanje djece koja bi zbog ovog standarda mogla izgubiti posao.
 2. Prisilni ili obvezni rad: Od radnika se ne može zahtijevati da predaju svoje osobne isprave ili da plaćaju “depozit” kao uvjet zaposlenja.
 3. Zdravlje i sigurnost: Tvrtke moraju ispuniti osnovne standarde za sigurno i zdravo radno okruženje, uključujući pitku vodu, toalete, primjenjivu sigurnosnu opremu i potrebnu obuku.
 4. Sloboda udruživanja i pravo na kolektivno pregovaranje: Štiti prava radnika na osnivanje sindikata i učlanjivanje u njih te na kolektivno pregovaranje, bez straha od odmazde.
 5. Diskriminacija: Zabrana diskriminacije na temelju rase, kaste, nacionalnog podrijetla, vjere, invaliditeta, spola, seksualne orijentacije, članstva u sindikatu ili političke pripadnosti.
 6. Disciplinska praksa: Zabranjuje tjelesno kažnjavanje, psihičku ili fizičku prisilu i verbalno zlostavljanje radnika.
 7. Radni sati: Omogućuje radni tjedan od najviše 48 sati, s najmanje jednim slobodnim danom tjedno i ograničenjem od 12 sati prekovremenog rada tjedno uz naknadu po uvećanoj stopi.
 8. Naknada: Isplaćene plaće moraju zadovoljiti sve minimalne zakonske standarde i osigurati dovoljan prihod za osnovne potrebe, uz barem dio diskrecijskog prihoda.
 9. Sustav upravljanja: Definira postupke za učinkovitu implementaciju upravljanja i pregled usklađenosti sa SA 8000, od imenovanja odgovornog osoblja do vođenja evidencije, rješavanja problema i poduzimanja korektivnih radnji

Preporučeno je posjedovanje barem ISO 9001 certifikata prije implementacije ove norme.

Newsletter

Pretplatite se na naš Newsletter!

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Saznaj više

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”.