Zakon o umjetnoj inteligenciji (AI Act)

AI

Europsko Vijeće je donijelo zajedničko stajalište (“opći pristup”) o Zakonu o umjetnoj inteligenciji (AI Act).

Njegov je cilj osigurati da sustavi umjetne inteligencije (AI) koji se stavljaju na tržište EU-a i upotrebljavaju se u Uniji budu sigurni i da poštuju postojeće pravo o temeljnim pravima i vrijednostima Unije.

Nacrt uredbe koji je Komisija predstavila u travnju 2021. ključan je element politike EU-a za poticanje razvoja i korištenja na cijelom jedinstvenom tržištu sigurne i zakonite umjetne inteligencije kojom se poštuju temeljna prava.

Prijedlogom se slijedi pristup temeljen na riziku i utvrđuje se jedinstven horizontalni pravni okvir za umjetnu inteligenciju čiji je cilj osigurati pravnu sigurnost.  Promiče ulaganja i inovacije u umjetnu inteligenciju, poboljšava upravljanje i učinkovitu provedbu postojećeg zakona o temeljnim pravima i sigurnosti te olakšava razvoj jedinstvenog tržišta za primjene umjetne inteligencije. Ide ruku pod ruku s drugim inicijativama, uključujući koordinirani plan za umjetnu inteligenciju čiji je cilj ubrzati ulaganja u umjetnu inteligenciju u Europi.

Kad je riječ o zabranjenim praksama umjetne inteligencije, tekstom se na privatne aktere proširuje zabrana upotrebe umjetne inteligencije za društveno bodovanje (“društveno bodovanje” – profili rizika pojedinaca na temelju nadzora njihovog ponašanja, kao što su kriminalne ili financijske aktivnosti – a zatim kažnjavaju građane s niskim ocjenama uskraćujući im pristup osnovnim javnim uslugama).

Nadalje, odredbom kojom se zabranjuje uporaba sustava umjetne inteligencije kojima se iskorištavaju ranjivosti određene skupine osoba sada su obuhvaćene i osobe koje su ranjive zbog svoje socijalne ili gospodarske situacije.

Kad je riječ o zabrani upotrebe sustava daljinske biometrijske identifikacije u stvarnom vremenu u javno dostupnim prostorima od strane tijela kaznenog progona, u tekstu se pojašnjavaju ciljevi ako je takva uporaba strogo potrebna za potrebe kaznenog progona i za koje bi tijelima kaznenog progona stoga trebalo iznimno dopustiti upotrebu takvih sustava.

AI Act je još u fazi nacrta, više informacija će biti dostupno kada isti bude usvojen na EU razini.

Newsletter

Pretplatite se na naš Newsletter!

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Saznaj više

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”.