ISO norme kao pomoć u Izvještavanju o održivosti

ISO norme kao pomoć u Izvještavanju o održivosti

Kako nam implementacija ISO normi može pomoći u Izvještavanju o održivosti, ali i u ispunjavanju upitnika ako smo dobavljač tvrtke koja je obveznik takvog izvještavanja

Europski standardi izvještavanja o održivosti (ESRS) su važni za mjerenje, razumijevanje i komuniciranje o ekonomskim, ekološkim, društvenim i upravljačkim aspektima poslovanja. Propisuju informacije koje organizacije moraju objaviti o svojim materijalnim utjecajima, rizicima i prilikama vezanim uz okoliš, društvo i upravljanje održivosti te kako utječu na okruženje u kojem posluje, ali i šire preko svog dobavljačkog lanca.

Kod sastavljanja Izvještaja o održivosti za svaku tvrdnju potrebno je priložiti dokaz o tome i izjavu ili odluku.

Istraživanje i prikupljanje informacija za pisanje izvještaja može nam olakšati ako imamo implementiranu jednu ili više ISO normi.

Također, implementacija ISO normi može pomoći i dionicima i tvrtkama koje nisu u obvezi izvještavati o održivosti, ali su dio lanca dobavljača organizacija koje jesu u obvezi izvještavati te će moći na transparentan i jasan način dokazati kako sudjeluju u odgovornom i održivom poslovanju.

Kako bi implementirala ISO normu, tvrtka mora proći kroz sve poslovne procese i procedure te ih prilagoditi i uskladiti sa zahtjevima norme. Kao i kod implementacije ISO normi i kod pripreme za Izvještavanje o održivosti, tvrtka mora proći kroz svoje poslovne procese analizirati ih i identificirati sve bitne teme.

Glavni zahtjevi većine ISO standarda osim prateće dokumentacije i organizacije poslovanja sukladno zahtjevima pojedine norme su:

 • Kontekst organizacije – organizacija mora razumjeti okruženje u kojem posluje te kako unutarnja i vanjska događanja utječu na nju i njeno poslovanje
 •  Vođenje i opredjeljenje – Uprava mora dokazati svoje vodstvo i opredijeljenost na sustav upravljanja. Kako bi to potvrdila i dokazala, Uprava objavljuje  Politiku – izjavu kojom organizacija javno objavljuje da je implementirala određeni sustav upravljanja
 •  Planiranje – organizacija mora predvidjeti što više rizika i prilika koje mogu utjecati na poslovanje i djelovanje te pripremiti mjere kako bi mogla pravovremeno reagirati. Također mora odrediti jasne i mjerljive ciljeve koji će joj pomoći u održavanju i unaprjeđenju sustava upravljanja
 • Podrška – organizacije mora osigurati i odrediti sve potrebne resurse (ljudi, oprema, financije…) koji su joj neophodni za ostvarenje postavljenih ciljeva te održavanje i poboljšanje sustava upravljanja
 • Osvještavanje i edukacija – organizacija mora raditi prvenstveno na osvještavanju svojih zaposlenika, ali i ostalih dionika kako bi bilo koji sustav upravljanja mogao funkcionirati.
 • Operativno planiranje i nadzor – svi procesi se moraju planirati, provoditi i nadzirati kako bi funkcionirali
 • Vrednovanje – svaki rizik, priliku i cilj mora se pratiti i mjeriti kako bi se moglo pravovremeno reagirati i intervenirati
 • Poboljšavanje – svaki sustav upravljanja je potrebno poboljšavati i unaprjeđivati

Priprema za Izvještavanje o održivosti prema ESRS-u zahtjeva nekoliko koraka:

 • Analiza – organizacija treba analizirati svoje poslovanje kako bi identificirala materijalne teme i rizike vezane za održivost što uključuje razmatranje ekoloških, društvenih i upravljačkih aspekata (ESG)
 • Prikupljanje podataka – potrebno je prikupiti sve podatke o aktivnostima, učincima, mjerama, praksama. Podaci moraju biti jasni i s dokazima.
 • Ciljevi – organizacija mora  odrediti ciljeve, odrediti mjere koje će poduzeti da bi ciljevi bili ostvareni i pratiti napredak
 • Integracija održivosti – održivost treba biti integrirana u sve aspekte poslovanja što uključuje osvještavanje i edukaciju zaposlenika, usklađivanje politika i praksi s ciljevima održivosti te uključivanje dionika.
 • Izvještavanje – organizacije trebaju sastaviti Izvještaje prema ESRS standardima. Izvještaji moraju biti transparentni, točni i relevantni za dionike.
 • Revizija i poboljšanje – nakon prvog izvještaja, organizacije trebaju redovito revidirati svoje prakse i poboljšavati svoje performanse u vezi s održivošću.

Primjeri ISO normi koji mogu pomoći u Izvještavanju o održivosti, ali i ispunjavanju upitnika dobavljačima:

ISOESG
ISO 14001, ISO 50001, ISO 26000, ISO 14064, ISO 14046, ISO 14015Okolišna pitanja ili E dio
ISO 45001, ISO 26000, ISO 27001, SA 8000, ISO 20121, ISO 10018Društvena pitanja ili S dio
ISO 37001, ISO 26000, ISO 27001, ISO 31000, ISO 19600Upravljačka pitanja ili G dio

ISO 14001 – Sustav upravljanja okolišem

ISO 14015 – Upravljanje okolišem — Procjena okoliša lokacije i organizacije

ISO 50001 – Sustav upravljanja energijom

ISO 27001 – Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću

ISO 45001 – Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu

ISO 26000 – Društvena odgovornost

ISO 37001 – Sustav upravljanja za suzbijanje podmićivanja

ISO 14067 – Staklenički plinovi – Ugljikov otisak proizvoda — Zahtjevi i smjernice za kvantifikaciju

ISO 14064 -1–  14064 – 3 – Staklenički plinovi

SA 8000 – Upravljanje društvenom odgovornošću

ISO 14046 – Sustav upravljanja vodenim otiskom

ISO 20121 – Upravljanje upravljanja održivim događajima

ISO 10018 – Upravljanje kvalitetom — Smjernice o uključenosti i osposobljenosti osoblja

ISO 31000 – Upravljanje rizikom

ISO 19600 – Sustav upravljanja usklađenošću

Za sve dodatne informacije oko Izvještavanja o održivosti, ispunjavanja upitnika ili implementacije ISO normi možete nas kontaktirati na sales@boost.hr

Pročitajte i:
ESG – Lanac vrijednosti (value chain) – Boost

ESG i dupla materijalnost – Boost

Što je ESG? – Boost

Budite spremni za CSRD uz Simple ESRS – Boost

Newsletter

Pretplatite se na naš Newsletter!

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Saznaj više

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”.