Što je ESG?

ESG

Procjena unutar Boosta je da će 2023. godina biti godina novih regulativa koje nastaju kao trendovi na tržištu, ali i kao dio zakonske regulative. U tom segmentu novosti, prednjači tzv. ESG segment odnosno fokus na društvenu odgovornost i održivi razvoj.

U kontekstu društvene odgovornosti i održivog razvoja, kroz nove trendove poslovanja se provlači minimalno 17 tema koje su sastavni dio zakonski obvezujućih nefinancijskih izvještavanja zainteresiranih strana i/ili certifikacije po specifičnim ISO normama.

Svaka institucija u promišljanju ovih tema odlučuje što je prikladnije i za što ima resursa (ljudskih, financijskih, marketinških i slično).

U tom smislu je važno razlikovati određene teme jer su nijanse minimalne, iako je cilj isti – postizanje efektivne društvene odgovornosti i samoodrživosti.

Društvena odgovornost

Društvena odgovornost je odgovornost organizacije za utjecaje njezinih odluka i aktivnosti na društvo i okoliš putem transparentnoga i etičnoga ponašanja koje

  • doprinosi održivom razvoju, uključujući zdravlje i dobrobit društva
  • uzima u obzir očekivanja dionika
  • u skladu je s primjenjivim pravom i s međunarodnim normama ponašanja
  • integrirano je u sve segmente organizacije i ostvaruje se u odnosima unutar nje

Aktivnosti uključuju proizvode, usluge i procese unutar područja utjecaja institucije.

Održivi razvoj

Održivi razvoj je razvoj kojim se ispunjavaju sadašnje potrebe bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da ispunjavaju vlastite potrebe. Održivi razvoj znači objedinjavanje ciljeva visoke kvalitete života, zdravlja i napretka sa socijalnom pravdom i održavanjem Zemljine sposobnosti da podržava život u čitavoj njegovoj raznolikosti. Ti društveni, gospodarski i okolišni ciljevi međuovisni su i međusobno se podupiru. Održivi razvoj može se smatrati načinom na koji su izražena šira očekivanja društva u cijelosti.

ESG

Nefinancijske informacije često se definiraju kao informacije o okolišu, društvu i korporativnom upravljanju (ESG), što se odnosi na tri središnje komponente u mjerenju održivosti i društvenog učinka poduzeća.

Komponenta zaštite okoliša: Kako je tvrtka izložena rizicima i mogućnostima povezanima s klimom, nedostatkom prirodnih resursa, zagađenjem, otpadom i drugim čimbenicima okoliša i upravljanje njime te utjecajem koji tvrtka ima na okoliš i klimu.

Društvena komponenta: informacije o vrijednostima tvrtke i poslovnim odnosima. Na primjer, društvene teme uključuju standarde rada i lanca opskrbe, zdravlje i sigurnost zaposlenika, kvalitetu i sigurnost proizvoda, privatnost i sigurnost podataka te politike i napore u pogledu raznolikosti i uključivanja

Komponenta upravljanja: informacije o korporativnom upravljanju tvrtke. To bi moglo uključivati informacije o strukturi i raznolikosti upravnog odbora; odzive na kritična događanja; korporativna otpornost; politike lobiranja, političkih doprinosa te sprječavanje podmićivanja i korupcije. Izvješćivanje o ESG-u postupak je prikupljanja i objavljivanja podataka o gore navedenim komponentama i omogućuje poduzećima da budu transparentna u komunikaciji o nefinancijskim aspektima svog upravljanja i uspješnosti

Prednosti objavljivanja dobrih nefinancijskih informacija za poduzeća:

  • Povećati transparentnost i ojačati odnos povjerenja s dionicima (zaposlenicima, klijentima, dobavljačima, širom javnošću, regulatorima, bankama…)
  • Privući i zadržati zadovoljnu radnu snagu, poboljšati učinkovitost i upravljanje procesima
  • Poboljšati poslovni ugled, razlikovati se od konkurenata
  • Generirati pozitivan publicitet i izloženost u medijima.

Newsletter

Pretplatite se na naš Newsletter!

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Saznaj više

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”.