Trenutna zbivanja u ESG svijetu

ESG news

Hrvatske tvrtke ozbiljno su shvatile izazove koje im nameće proces prilagodbe direktivama EU vezanima uz integriranje okolišnih, društvenih i upravljačkih ciljeva (tzv. ESG) u poslovanje.

Donosimo novosti na tom području:

  • Usvojeni delegirani akti o Europskim standardima za izvještavanje o održivosti poslani su na procjenu Europskom parlamentu i Vijeću Europske unije koji od 21. kolovoza imaju 2+2 mjeseca za ulaganje prigovora.

Istekom tog razdoblja ESRS će stupiti na snagu, a od 1. siječnja 2024. počet će se primjenjivati na najveće kompanije u Europskoj uniji koje su trenutne obveznice NFRD direktive i koje će prve izvještaje koristeći ove standarde objaviti 2025. godine.

  • Odbor za međunarodne standarde revidiranja i izražavanja uvjerenja (IAASB) objavio je prijedlog Međunarodnog standarda za izražavanje uvjerenja o održivosti (ISSA) 5000. Ovaj standard bi trebao poslužiti kao globalno mjerilo koje je prikladno za angažmane ograničenog i razumnog uvjerenja o informacijama iz bilo koje objave o održivosti te biti primjenjiv na organizacije svih veličina i sve najvažnije standarde vezane za izvještavanje o održivosti, uključujući ESRS. Savjetovanje o predloženom standardu otvoreno je do 1. prosinca 2023., a završna verzija trebala bi se objaviti do kraja 2024. godine.
  • Objavljena su revidirana G20/OECD Načela korporativnog upravljanja. Načela predstavljaju pomoć vladama u poboljšanju pravnog, institucionlanog i regulatornog okvira korporativnog upravljanja. Promiču transparentnost i izravnu odgovornost članova uprave i izvršnih direktora kako bi potaknule održivost i otpornost cijelog gospodarstva.
  • EFRAG (Europska savjetodavna skupina za financijsko izvještavanje) radi na procesu formiranja službenog tumačenja primjene Europskih standarda za izvještavanje o održivosti (ESRS) koja su usvojena ovo ljeto s naglaskom na pravilnom provođenju procjene dvostruke materijalnosti i informacija o lancu vrijednosti.
  • 04.09.2023. godine EFRAG i GRI objavili su zajedničku izjavu kojom se potvrđuje interoperabilnost ESRS-a i GRI-ja. Uskladom ESRS-a sa GRI i IFRS standardima smanjit će se opterećenje i dodatni troškovi prilikom dvostrukih izvještavanja.

Za sve upite vezane za ESG kao i ostale usluge Boost d.o.o. obratite nam se na info@boost.hr

Newsletter

Pretplatite se na naš Newsletter!

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Saznaj više

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”.