Kome sve može koristiti izvještaj tvrtke o održivosti

Izvor: DIREKTIVA (EU) 2022/2464 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 14. prosinca 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 537/2014, Direktive 2004/109/EZ, Direktive 2006/43/EZ i Direktive 2013/34/EU u pogledu korporativnog izvješćivanja o održivosti

U moru napisanih riječi o ESG-u, izvještavanju o održivosti, tko je sve obveznik, a tko će biti, što sve jedan takav izvještaj treba sadržavati…nameće se pitanje i kome će takvo izvještavanje koristiti. Koja je svrha takvog izvještavanja, koji čini poprilično velik obim posla?

Prije svega izvješćivanje o održivosti koristit će građanima i štedišama, uključujući sindikate i predstavnike građana koji su kroz takvo izvješćivanje primjereno informirani te mogu bolje sudjelovati u socijalnom dijalogu.

Investitori (privatni i institucionalni) će dobiti bolji uvid o samoj tvrtki i njenom djelovanju te će na taj način lakše odlučiti žele li investirati ili ne, građani će imati koristi od stabilnog, održivog i uključivog gospodarskog sustava.

Civilno društvo i nevladine organizacije bi proučavajući takve izvještaje mogle utjecati na povećanje odgovornosti poduzeća za utjecaje na ljude i okoliš.

Takvo izvještavanje donosi korist i poslovnim partnerima poduzeća, osobito potrošačima koji bi kroz izvještaj dobili uvid o rizicima za održivost i njezinim utjecajima u svojima lancima vrijednosti.

Agencije za zaštitu okoliša informacije dobivene iz izvještaja mogu koristiti za praćenje okolišnih i socijalnih trendova.

Posljednjih je godina zabilježen znatan porast potražnje za informacijama o korporativnoj održivosti, osobito iz investicijske zajednice. Sve to je posljedicarastuće svijesti o rizicima i prilikama za poduzeća i za ulaganja, a koji opet proizlaze iz drugih pitanja okoliša, kao što je gubitak bioraznolikosti, te iz zdravstvenih i socijalnih pitanja, uključujući dječji rad i prisilni rad. Financijski savjetnici i nevladine organizacije iz korporativnih izvještaja prikupljaju potrebne informacije na temelju kojih kreiraju savjete o ulaganju i upravljanju imovinom te ih pružaju ulagateljima i upraviteljima imovinom. Tržište informacija o održivosti brzo raste, a uloga trećih pružatelja podataka postaje sve važnija s obzirom na nove obveze koje ulagatelji i upravitelji imovinom moraju ispuniti. Očekuje se da će se prakse trećih strana pružatelja podataka poboljšati i da će stručnost u tom području porasti, što će predstavljati potencijal za otvaranje novih radnih mjesta.

Takvi podaci mogu se koristiti i kao statistički podaci s obzirom da obuhvaćaju i prezentiraju veliku količinu podataka.

I za kraj i sama poduzeća imaju koristi od kvalitetnog izvještavanja o pitanjima održivosti jer bi time povećala svoju transparentnost, uočila bolje svoje rizike i prilike, bili privlačniji kao poslovni partneri, ali i privukli investitore čime bi si omogućili napredak i rast te općenito poboljšali svoj ugled.

Iz svega navedenog da se zaključiti kako korporativno izvještavanje o održivosti nije još samo jedna direktiva u nizu koja administrativno opterećuje poduzeća već da ima puno dublju svrhu i iz koje korist mogu izvući kako sama poduzeća tako i šira zajednica u kojoj ta poduzeća posluju.

Izvor: DIREKTIVA (EU) 2022/2464 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 14. prosinca 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 537/2014, Direktive 2004/109/EZ, Direktive 2006/43/EZ i Direktive 2013/34/EU u pogledu korporativnog izvješćivanja o održivosti

Newsletter

Pretplatite se na naš Newsletter!

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Saznaj više

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”.