Mala i srednja poduzeća i izvještavanje o održivosti

mala poduzeća

Veliki udio tvrtki čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na burzama čine mala i srednja poduzeća. Kako bi se osigurala zaštita ulagatelja, ali i olakšao odabir za ulaganje primjereno je zahtijevati da i mala i srednja poduzeća, osim mikro poduzeća, čiji su vrijednosni papiri izlistani na burzama objavljuju informacije o pitanjima održivosti.

Izvještavanje o održivosti pridonijet će zaštiti i poboljšanju pristupa manjih uvrštenih poduzeća financijskom kapitalu i spriječiti potencijalnu diskriminaciju takvih sudionika na financijskim tržištima.

Uvođenje zahtjeva za objavu informacija o pitanjima održivosti za takva poduzeća potrebno je i kako bi se osiguralo da sudionici na financijskim tržištima imaju informacije koje su im potrebne od poduzeća u koja se ulaže kako bi mogli ispuniti zahtjeve za objavljivanje informacija o održivosti utvrđene Uredbom koji se na njih odnose.

Malim i srednjim poduzećima koja će biti obuhvaćena obvezom takvog izvještavanja trebalo bi omogućiti da izvještavaju u skladu sa standardima koji su proporcionalni njihovim kapacitetima i resursima te relevantni u odnosu na opseg i složenost njihovih aktivnosti.

Mala i srednja poduzeća čiji vrijednosni papiri nisu uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu također bi trebala imati mogućnost te proporcionalne standarde primjenjivati dobrovoljno.

Za mala i srednja poduzeća koja su dobavljači ili klijenti  i koja su također obuhvaćena područjem primjene zahtjeva uvedenih ovom Direktivom također će se utvrditi referentni okvir.

S obzirom na obim posla oko izvješćivanja, njihove manje veličine, ograničenih resursa te teških gospodarskih okolnosti, malim i srednjim poduzećima svakako bi trebalo dati dovoljno vremena da se pripreme za primjenu odredaba koje zahtijevaju izvješćivanje o održivosti te sa primjenom započeti za financijske godine koje počinju 1. siječnja 2026. godine te prijelazno razdoblje od dvije godine s mogućnošću izuzeća od zahtjeva izvješćivanja pod uvjetom da u svojem izvješću poslovodstva kratko navedu zašto informacije o održivosti nisu pružene.

Države članice trebale bi moći slobodno procijeniti učinak svojih nacionalnih mjera za prenošenje na mikro poduzeća te mala i srednja poduzeća kako bi se osiguralo da ne budu nerazmjerno pogođeni, s posebnim naglaskom na mikro poduzećima i izbjegavanju nepotrebnog administrativnog opterećenja.

Dobrovoljno izvještavanje o društvenoj odgovornosti za mala i srednja poduzetništva koja nisu izlistana na burzi – Boost

Kome sve može koristiti izvještaj tvrtke o održivosti – Boost

Newsletter

Pretplatite se na naš Newsletter!

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Saznaj više

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”.