Zakon o poticanju ulaganja

Novi Zakon o poticanju ulaganja

Novi Zakon o poticanju ulaganja objavljen je u Narodnim novinama (br. 63/22) te je u primjeni od lipnja tekuće godine. Donosi niz novosti u vezi s mogućnostima korištenja potpora na temelju projekata ulaganja. Osim potpora koje utječu na smanjenje stope poreza na dobitak, Zakon uređuje i novčane potpore za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem i za kapitalne troškove projekta ulaganja.

Poticanje ulaganja, u smislu ovoga Zakona, predstavlja sustav potpora za ulaganje i pravodobno ostvarenje ulagačkih aktivnosti, s ciljem uspješnog i vremenski određenog ostvarenja održivih i tehnološki naprednih projekata ulaganja visoke dodane vrijednosti na području Republike Hrvatske.

Korisnik potpore može biti trgovačko društvo ili fizička osoba (obrtnik) – obveznik poreza na dobitak registriran na području Republike Hrvatske.

Poduzetništvo u smislu ovog Zakona predstavljaju subjekti- mikro, malo i srednji poduzetnici (MSP-ovi).

Potpore uređene ovim Zakonom odnose se na održive projekte ulaganja koji imaju za cilj jačanje konkurentske sposobnosti u:

 • proizvodno-prerađivačkim aktivnostima
 • razvojno-inovacijskim aktivnostima
 • aktivnostima poslovne podrške
 • aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti

Riječ je o projektima kojima se osigurava ekološki sigurna i održiva poduzetnička aktivnost te jedan ili više ciljeva navedenih u čl. 5., st. 3. Zakona:

 • doprinos zelenoj i digitalnoj tranziciji gospodarstva RH
 • doprinos održivom konceptu industrije i naprednim tehnološkim rješenjima industrije 4.0.
 • unos nove opreme i suvremenih tehnologija
 • veća zaposlenost i izobrazba zaposlenika
 • razvoj proizvoda i usluga više dodane vrijednosti
 • povećanje poduzetničke konkurentnosti
 • ravnomjerni regionalni razvoj RH
 • gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu RH
 • rast produktivnosti gospodarskih subjekata u RH

Prihvatljivi troškovi ulaganja su:

 • Troškovi gradnje na temelju građevinske dozvole odnosno na temelju potvrde glavnog projekta
 • Kupnja nove opreme/strojeva
 • Za projekte ulaganja mikropoduzetnika u opravdane troškove ulaganja uračunavat će se i unos korištene opreme/strojeva do maksimalno pet godina starosti
 • Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu
 • Troškovi plaća

Nabavljena imovina treba biti nova.

Prijave za korištenje potpore za ulaganje predaju se prije početka planiranog ulaganja.

Potpore za poticanje ulaganja uključuju:

 1. porezne potpore za mikropoduzetnike
 2. porezne potpore
 3. potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih sa projektom ulaganja
 4. potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja
 5. potpore za:
 6. razvojno-inovacijske aktivnosti
 7. aktivnosti poslovne podrške
 8. aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti
 9. potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja
 10. potpore za radno intenzivne projekte ulaganja
 11. potpore za gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu RH
 12. potpore za modernizaciju poslovnih procesa – automatizacija, robotizacija i digitalizacija proizvodno- prerađivačkih procesa

Detaljnije informacije o aktivnostima, intenzitetu i minimalnim iznosima svake navedene potpore možete pronaći u NN 63/22 ili kontaktirati naš tim na sales@boost.hr.

Newsletter

Pretplatite se na naš Newsletter!

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Saznaj više

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija”.