Boost d.o.o. uspješno certificirao poslovanje sukladno ISO 37001

Posjedujemo i treći certifikat - ISO 37001

Tvrtka Boost je krajem rujna 2022. godine, među prvima u realnom sektoru, uspješno certificirala poslovanje sukladno ISO 37001 – Sustav upravljanja za suzbijanje podmićivanja, poznatiju kao ABMS (Anti-Bribery Management System).

ISO ABMS certifikat dolazi kao treći nakon što su tijekom 2022. godine uspješno re-certificirane ISO 9001 i ISO 27001.

Novu normu je Boost uveo radi unapređenja poslovanja te kako bi uslugu uvođenja ove (kao i ostalih normi u portfelju Boosta) ponudio domaćem i stranom tržištu. Primjena odredbi ove norme osigurava da imate kontrolu nad poslovnim procesima koji, ako se ne kontroliraju, mogu donijeti veliku štetu – bilo u reputacijskom ili financijskom smislu.

Svojim klijentima i dobavljačima, kao i zaposlenicima, jasno dajete do znanja da Vaša institucija pridaje veliku pozornost poslovno i pravno ispravnom odnosu te da ima jasne i nedvojbene interne kontrole i alate kojima sprječava podmićivanje, korupciju, mito, sukob interesa ili bilo koji drugi čin koji nije prihvatljiv bilo po pravilima poslovanja ili po osnovi zakonskog okvira.

ABMS normom institucije osiguravaju primjenu još jedne od društveno odgovornih mjera u svom poslovanju, barem one koje drže do svojega ugleda.

Kako bi se zaštitila od posljedica prouzročenih podmićivanjem i korupcijom koja se može pojaviti u bilo kojem segmentu poslovanja i na bilo kojoj razini, Uprava i Management moraju definirati procedure i provesti kontrole. Menadžment mora uspostaviti po cijeloj širini i dubini organizacijske strukture odgovarajuće kontrole i aktivnosti kako bi bili sigurni da su zahvatili sve razine i segmente poslovanja.

U praksi, to znači da ne moraju direktno Management ili Uprava sudjelovati u radnjama podmićivanja ili koruptivnim radnjama, ali ukoliko ne postoje mjere, kontrola i nadzor kojima će isto biti prepoznato i spriječeno na vrijeme, same posljedice tih radnji snosit će i Management i Uprava s obzirom da su na vrhu piramide odgovornosti.

Newsletter

Pretplatite se na naš Newsletter!

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Saznaj više

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija”.