Popis informacijskih posrednika

Informacijski posrednik eRačun

Prema Zakonu o izdavanju elektroničkih računa, uloga je informacijskog posrednika iznimno važna u postupku razmjene elektroničkih računa. Informacijski posrednik je pravna osoba koja, u skladu s europskom normom, pruža usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa i pratećih isprava, odnosno koja obavlja elektroničku razmjenu računa između izdavatelja eRačuna i primatelja, a koja može obavljati i usluge upravljanja cjelokupnim poslovnim procesom izdavanja, zaprimanja, slanja i arhiviranja eRačuna.

Kako bi se e-računi mogli automatski razmjenjivati potreban je odgovarajući sustav odnosno aplikativna podrška za razmjenu e-računa koja mora biti u skladu sa standardima i zakonom. Osim uvođenja “vlastitih” rješenja postoji čitav niz vanjskih rješenja koja su pogodna za manje tvrtke. Ovakvi sustavi dostupni su uz određenu novčanu naknadu na mjesečnoj, godišnjoj razini, ili po broju transakcija. Sve popularnija su rješenja koja koriste “cloud” tehnologiju i web aplikacije. Kod takvih rješenja korisniku je za pristup sustavu potreban samo web preglednik, a o sigurnosti podataka i arhiviranju i formatu podataka brine se treća strana odnosno pružatelj usluge (informacijski posrednik). 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je na službenoj internetskoj stranici popis informacijskih posrednika, koji su povezani na centralnu platformu i usklađeni s normom za eRačun, uz podatak o točnoj usluzi koju posrednik nudi:

  1. Financijska agencija (FINA) – izdavanje i zaprimanje eRačuna. FINA je Zakonom određeni centralni informacijski posrednik koji obavlja uslugu zaprimanja i slanja elektroničkih računa i pratećih isprava, te na čiju su se centralnu platformu za razmjenu eRačuna dužni povezati ostali informacijski posrednici.
  2. Hrvatska pošta (HP) – zaprimanje eRačuna
  3. Elektronički računi d.o.o. – slanje eRačuna
  4. Hrvatski Telekom – slanje eRačuna

Sve pojedinačne centralne platforme (što je u RH FINA) su povezane članice Pan European Public Procurement OnLine (PEPPOL)  koji omogućava prekograničnu razmjenu računa i ostalih dokumenata u procesima javne nabave.

Listu članova PEPPOL-a možete pronaći na linku: https://peppol.eu/who-is-who/openpeppol-member-list-2/  

Newsletter

Pretplatite se na naš Newsletter!

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Saznaj više

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija”.