NDA zakon aktivan već godinama

Od travnja 2018.

U razgovorima s brojnim poduzetnicima ispostavilo se da većina poslovno aktivnih osoba, pa čak i na visokim menadžerskim funkcijama, nije svjesna da je u RH na snazi Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti (NDA) još od travnja 2018. godine.

Budući većina tvrtki potpisuje NDA ugovore s kupcima i dobavljačima, smatramo korisnim prenijeti neke ključne detalje samog Zakona, a na linku se može naći cijeli zakon:

  • Zakon se unosi u pravni poredak RH po osnovi 2 EU Direktive (EU Direktiva 2016/943 iz 2016. godine te EU Direktivi 2004/48/EZ iz 2004.)
  • Nositelj poslovne tajne ima pravo zahtijevati mjere, postupke i pravna sredstva predviđena Zakonom
  • Osim nositelja poslovne tajne, zaštitu prava iz ovog Zakona može zahtijevati i nositelj licence u onoj mjeri u kojoj je na to ovlašten temeljem pravnog posla ili zakona
  • Protiv počinitelja povrede nositelj poslovne tajne može tužbom zahtijevati utvrđenje povrede, prestanak povrede što uključuje zabranu korištenja ili otkrivanja poslovne tajne kao i oduzimanje i uništenje robe ili zabranu nuđenja i pružanja usluge pri kojima se koristi poslovna tajna
  • Prilikom razmatranja ovakvih zahtjeva sud će paziti da mjere budu razmjerne naravi i intenziteta povrede
  • Zakon predviđa i naknadu štete
  • Zakon predviđa i mogućnost zahtjeva za objavom presude u cijelosti ili djelomično putem nekog od sredstava javnog priopćavanja
  • Povrijeđena strana (nositelj poslovne tajne) ima pravo zahtijevati dostavu podataka o podrijetlu i distribucijskim kanalima robe ili usluge kojom je počinjena povreda
  • Zakonom su predviđene i kazne koje variraju od 10.000,00 kuna do 100.000,00 kuna

Poveznica na Zakon: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_30_605.html

Newsletter

Pretplatite se na naš Newsletter!

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Saznaj više

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija”.