Unaprjeđenje poslovanja s ciljem povećanja konkurentnosti tvrtke Boost d.o.o.

Kvalitetu tvrtke Boost d.o.o. prepoznale su institucije Europske unije koje podupiru naš projekt pod nazivom:

Unaprjeđenje poslovanja s ciljem povećanja konkurentnosti tvrtke Boost d.o.o.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014 – 2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz natječaj „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“.

Projekt je odobren u smislu unapređenja poslovanja i osnaživanja kapaciteta tvrtke Boost kroz uvođenje međunarodno priznatih normi, a sve kako bi se ostvarili definirani ciljevi. Konkretno, predmetnom investicijom tvrtka je uložila u uvođenje normi ISO 9001 i ISO 27001. Cilj iste je bio povećanje vlastite konkurentnosti čime su se stvoriti preduvjeti za rast fizičkog obujma posla što generirati potrebu za zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uz rast prihoda. Konkretno, uspješnom provedbom predmetnog ulaganja došlo je do (između ostalog):

 • Povećanja prihoda od prodaje i ostvarenja prihoda od izvoza.
 • Očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta.
 • Optimizacije 9 poslovnih procesa.
 • Povećanja produktivnosti za 20-25%.
 • Upravljanje i vođenje dokumentacije je transparentno i kvalitetno čime su se smanjili operativni troškovi (10-15%), uklonile su se mogućnosti ljudskih pogrešaka te se osigurao plan sukcesije.
 • Primjenom korektivnih radnji i praćenjem nesukladnosti osigurala se eksternalizacija (samo) usluga vrhunske kvalitete te su se prevenirale buduće nesukladnosti.
 • Izradom razrađenih scenarija za sve rizike isti su se minimizirali te se tvrtka apriorno može prilagođavati na sve opasnosti i promjene.
 • Vodi se jasna i sustavna briga o podacima čime se sprječava mogućnost kopiranja.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 368.255,00 Kn od kojih je 208.257,10 Kn nepovratno.

Razdoblje provedbe projekta je od 02. 10. 2018. do 02. 10. 2019.

Korisnik: Boost LLC
Adresa: Fra Grge Martića 6, 10408 Velika Mlaka

Kontakt:

 • Vitomir Lučić, Direktor
 • Broj telefona osobe za kontakt: +385 91 233 3606
 • Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: vitomir.lucic@boost.hr

Kontakt relevantnih institucija:

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Boost d.o.o.