Unaprjeđenje poslovanja s ciljem povećanja konkurentnosti tvrtke Boost d.o.o.

Kvalitetu tvrtke Boost d.o.o. prepoznale su institucije Europske unije koje podupiru naš projekt pod nazivom:

Unaprjeđenje poslovanja s ciljem povećanja konkurentnosti tvrtke Boost d.o.o.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014 – 2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz natječaj „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“.

Projekt je odobren u smislu unapređenja poslovanja i osnaživanja kapaciteta tvrtke Boost kroz uvođenje međunarodno priznatih normi, a sve kako bi se ostvarili definirani ciljevi. Konkretno, predmetnom investicijom tvrtka je uložila u uvođenje normi ISO 9001 i ISO 27001. Cilj iste je bio povećanje vlastite konkurentnosti čime su se stvoriti preduvjeti za rast fizičkog obujma posla što generirati potrebu za zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uz rast prihoda. Konkretno, uspješnom provedbom predmetnog ulaganja došlo je do (između ostalog):

 • Povećanja prihoda od prodaje i ostvarenja prihoda od izvoza.
 • Očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta.
 • Optimizacije 9 poslovnih procesa.
 • Povećanja produktivnosti za 20-25%.
 • Upravljanje i vođenje dokumentacije je transparentno i kvalitetno čime su se smanjili operativni troškovi (10-15%), uklonile su se mogućnosti ljudskih pogrešaka te se osigurao plan sukcesije.
 • Primjenom korektivnih radnji i praćenjem nesukladnosti osigurala se eksternalizacija (samo) usluga vrhunske kvalitete te su se prevenirale buduće nesukladnosti.
 • Izradom razrađenih scenarija za sve rizike isti su se minimizirali te se tvrtka apriorno može prilagođavati na sve opasnosti i promjene.
 • Vodi se jasna i sustavna briga o podacima čime se sprječava mogućnost kopiranja.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 368.255,00 kuna od kojih je 208.287,10 kn bespovratno.

Razdoblje provedbe projekta je od 02. 10. 2018. – 02. 10. 2019.

Korisnik: Boost d.o.o.
Adresa: Fra Grge Martića 6, 10 408 Velika Mlaka

Kontakt osoba:

 • Vitomir Lučić, direktor
 • Broj telefona osobe za kontakt: +385 91 233 3606
 • Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: vitomir.lucic@boost.hr

Kontakt relevantnih institucija:

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Boost d.o.o.