Unaprjeđenje poslovne web stranice

Unaprjeđenje poslovanja s ciljem povećanja konkurentnosti tvrtke Boost d.o.o.

Unaprjeđenje poslovne web stranice

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz natječaj „WWW VAUČERI ZA MSP-ove“.

Projekt je odobren u smislu unapređenja poslovanja i osnaživanja kapaciteta tvrtke Boost kroz unaprjeđenje web stranice, a sve kako bi se ostvarili definirani ciljevi. Konkretno, predmetnom investicijom tvrtka je uložila u redizajn web stranice. Cilj iste je bio povećati vlastitu konkurentnost primjenom mrežnih marketinških rješenja čime su se stvorili preduvjeti za rast fizičkog obujma posla što generira potrebu za zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uz rast prihoda. Konkretno, uspješnom provedbom predmetnog ulaganja došlo je do (između ostalog):

 • Povećanja prihoda od prodaje i ostvarenja prihoda od izvoza.
 • Očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta.
 • Bolje iskoristivosti i lakše navigacije unaprjeđenjem funkcionalnosti web stranice (s kvalitetnim i dostupnim informacijama).
 • Povećanja produktivnosti za 15%.
 • Smanjenja operativnih troškova za marketing (10%) boljom analitikom stranice.
 • Stvaranja responzivne web stranice koja je doprinijela povećanju broja posjetitelja.
 • Jasna i sustavna briga o osiguranju sigurnosti podataka i servisa.
 • Poveznicama na profile tvrtke na društvenim mrežama, stvorila se mogućnost zahvaćanja više klijenata.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 179.975,00 kuna od kojih je 100.000,00 kn bespovratno.

Razdoblje provedbe projekta je od 09. 10. 2018. – 27. 03. 2019.

Korisnik: Boost d.o.o.

Kontakt osoba:

 • Vitomir Lučić, direktor
 • Broj telefona osobe za kontakt: +385 91 233 3606
 • Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: vitomir.lucic@boost.hr

Kontakt relevantnih institucija:

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Boost d.o.o.