Informatizacija tvrtke Boost ulaganjem u IKT rješenja

Kvalitetu tvrtke Boost d.o.o. prepoznale su institucije Europske unije koje podupiru naš projekt pod nazivom:

„Informatizacija tvrtke Boost ulaganjem u IKT rješenja“

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014 – 2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz natječaj „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“.

Projekt je odobren u smislu unapređenja poslovanja i osnaživanja kapaciteta tvrtke Boost kroz ulaganje u suvremena IKT rješenja (hardversko-softverska rješenja). Cilj je povećati vlastitu konkurentnost čime će se stvoriti preduvjeti za rast fizičkog obujma posla što će generirati potrebu za zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uz rast prihoda. Konkretno, uspješnom provedbom predmetnog projekta doći će do (između ostalog):

  • Rasta prihoda od prodaje.
  • Ostvarenja prihoda od izvoza.
  • Očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta.
  • Optimizacije poslovnih procesa.
  • Povećanja učinkovitosti djelatnika.
  • Smanjenje troškova održavanja i administracije.
  • Uvođenjem novih IKT rješenja, uz uštedu vremena zaposlenika, smanjit će se i rizik od ljudske pogreške jer će, CRM sustav omogućiti podsjetnike o rokovima, praćenje zaduženja i ovlaštenja, automatizaciju određenih procesa te ažurnost i preciznost u komunikaciji. 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 388.618,75 HRK od kojih je 169.437,77 HRK bespovratno.
Razdoblje provedbe projekta je od 13.09.2019. – 13.09.2020.

Boost d.o.o.
Fra Grge Martića 6
10 408 Velika Mlaka, Hrvatska

 

Kontakt osoba:

  • Vitomir Lučić, direktor
  • Broj telefona osobe za kontakt: +385 91 233 3606
  • Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: vitomir.lucic@boost.hr 

 

Kontakt relevantnih institucija:

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Boost d.o.o.