Zapošljavanje osoba s invaliditetom

zapošljavanje osoba s invaliditetom

Dana 31.12.2018. godine u Narodnim novinama broj 120/2018 objavljeni su:

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POTICAJIMA PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM (stupio na snagu 1.1.2019.)

Ovim izmjenama Pravilnika vrši se usklađivanje sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (NN br. 106/18) kojim se ukida doprinos za zapošljavanje i doprinos za zaštitu zdravlja na radu.

U skladu s navedenim, izmijenjene su odredbe Pravilnika kojima je propisano da Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (dalje: ZOSI) isplaćuje poticaj u obliku naknade troška doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, doprinosa za zapošljavanje i doprinosa za zaštitu zdravlja na radu.

Od 1. siječnja 2019. godine ZOSI će poslodavcima refundirati samo trošak doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, dok trošak doprinosa za zapošljavanje i zaštitu zdravlja na radu neće refundirati jer ih poslodavci više neće biti u obvezi plaćati.

PRAVILNIK  O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU KVOTE ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM (stupio na snagu 1.1.2019.)

Izmjenama Pravilnika vrši se usklađivanje sa Zakonom o obavljanju studentskih poslova (NN br. 96/18) kojim je omogućen rad redovnim i izvanrednim studentima, te je propisan drugačiji naziv ugovora kojeg sklapaju studenti i poslodavci (ugovor o obavljanju studentskog posla umjesto ugovor o djelu redovitog studenta).

U skladu s navedenim, izmijenjene su odredbe Pravilnika o zamjenskoj kvoti te je poslodavcima omogućeno da uz redovne studente s invaliditetom, mogu angažirati i izvanredne studente s invaliditetom, i to putem ugovora o obavljanju studentskog posla.

Izvršeno je usklađivanje sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN, br. 100/18) kojim je propisano da Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu prestaje s radom, a sve njegove poslove preuzima Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

U skladu s navedenim, izmijenjene su odredbe Pravilnika o kvotnoj obvezi te je predviđeno da će ubuduće prilikom utvrđivanja navedene obveze – mišljenje o potrebi izuzimanja radnih mjesta s posebnim uvjetima rada (na kojima se ne mogu zaposliti osobe s invaliditetom) davati Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Newsletter

Pretplatite se na naš Newsletter!

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Saznaj više

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija”.