Preračunavanje temeljnog kapitala u euro (d.o.o., j.d.o.o.)

Preračunavanje temeljnog kapitala u euro

S prvim danom nove 2023. godine, osim što euro postaje službena valuta, dolazi i do obveze usklađivanja s pravilima vezanima uz iznos njihovog temeljnog kapitala za SVA trgovačka društva.

Društva s ograničenom odgovornošću i jednostavna društva s ograničenom odgovornošću dužni su uskladiti iznose temeljnog kapitala i dijelove tog kapitala s iznosima u Euru u skladu s pravilima iz ZIZTD-a i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. propisana Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

U članku 65. stavak 3. Zakona o uvođenju eura kao službene valute Republike Hrvatske propisuje se da su  društva s ograničenom odgovornošću dužna preračunati postojeći iznos temeljnog kapitala i njegovih dijelova koji otpadaju na poslovne udjele primjenom fiksnog tečaja konverzije iz kune u euro, uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga Zakona, pri čemu su društva s ograničenom odgovornošću tako dobiveni iznos istodobno dužna uskladiti sa zahtjevima i na način kako je uređeno propisom kojim se uređuje osnivanje trgovačkih društava.

Pojednostavljeno, temeljni kapital ne može sadržavati Eurocente, odnosno nema decimala i ukupan iznos temeljnog kapitala u Eurima mora biti puni broj.

Izmjenom Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 114/2022, dalje u tekstu ZIZTD ili samo izmjene) koji je objavljen u Narodnim novinama dana 03. listopada 2022. godine od uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj temeljni kapital društva i nominalni iznos poslovnog udjela moraju biti izraženi u eurima.  Izmjenom je propisano da je najniži iznos temeljnog kapitala društva ograničene odgovornosti 2.500 eura. Nominalni iznos poslovnog udjela ne može biti niži od 10 eura dok nominalni iznos poslovnog udjela mora biti izražen cijelim brojem koji je višekratnik broja 10. Također, i kod jednostavnog društva ograničene odgovornosti ovom izmjenom propisan je najniži iznos temeljnog kapitala društva u iznosu 1 euro, a najniži nominalni iznos poslovnog udjela je isto 1 euro. Naravno, temeljni kapital i poslovni udjeli u društvu moraju glasiti na pune iznose eura.  Usklađenje mora obuhvatiti temeljni kapital i sve poslovne udjele društva.

Krajnji rok za društva ograničene odgovornosti je određen rok od tri godina od dana uvođenja Eura kao službene valute.

Za društva s ograničenom odgovornošću koja ne postupe u skladu s odredbama ZIZTD članak 21. stavak 3. u propisanome roku, smatra se da je prvog dana nakon isteka toga roka nastupio razlog za prestanak društva koji će registarski sud upisati u sudski registar po službenoj dužnosti.

Posljedice nepridržavanja ovih odredaba su stroge i mogu dovesti do prestanka društva!

Newsletter

Pretplatite se na naš Newsletter!

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Saznaj više

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”.