Pojednostavljeno osnivanje tvrtke

Pojednostavljen postupak osnivanja tvrtke

Dana 20. travnja 2019., na snagu su stupile izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sudskom registru čime je omogućeno osnivanje na daljinu dva najčešća oblika trgovačkih društava – društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.).

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima donosi sljedeće novine:

 • omogućuje se osnivanje d.o.o i j.d.o.o. u potpunosti na daljinu (on-line, „na daljinu“) bez sudjelovanja punomoćnika i/ili javnih bilježnika,
 • snižava se iznos temeljnog kapitala koji je potrebno uplatiti prije osnivanja d.o.o. na 5.000,00 kn
 • umjesto dosadašnja tri člana j.d.o.o. će moći osnovati najviše 5 članova,
 • napušta se obveza utvrđivanja predmeta poslovanja u društvenom ugovoru – čime se omogućuje jeftinija i brža „do-registracija“ djelatnosti kojima se društvo bavi,
 • ukida se obveza deponiranja potpisa,
 • uspostavlja se elektronička komunikacija sa sudskim registrom (javni bilježnici, odvjetnici, Hrvatska gospodarska komora),
 • briše se trgovac pojedinac kao posebna vrsta obrtnika jer ih u RH ima sveukupno desetak te će isti nastaviti poslovat će po pravilima obrta,
 • brisanjem bez likvidacije omogućuje se lakši izlazak s tržišta propisivanjem postupka za jednostavniju, bržu i jeftiniju likvidaciju trgovačkog društva kapitala – tko nema dugovanja daje izjavu, odlukom društva društvo se briše iz registra, a članovi društva dvije godine odgovaraju za eventualne obveze,
 • u hrvatski pravni sustav prenose se odredbe Direktive (EU) 2017/828 u pogledu poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara radi usklađenja s pravnom stečevinom EU. Usklađena pravila odnose se na olakšavanje izvršavanja prava dioničara trgovačkih društava čije su dionice uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu na način da se utvrđuju posebni zahtjevi s ciljem poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara i povećanja transparentnosti.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru donosi sljedeće:

 • uvodi se osnivanje d.o.o. i j.d.o.o. elektroničkim putem – preko aplikacije e-osnivanje („na daljinu“) koja će biti povezana sa sustavom START Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta a sve u cilju osnivanja trgovačkog društva bez sudjelovanja javnog bilježnika i s minimalnim troškovima (plaćala bi se samo sudska pristojba) te unaprjeđenja osnivanja d.o.o. i j.d.o.o.,
 • brišu se odredbe o rezervaciji imena ili naziva,
 • skraćuje se rok u kojem sud mora donijeti rješenje o upisu u sudski registar kada je podnesena uredna i po sadržaju osnovana prijava za upis s prilozima – s 15 dana na pet radnih dana,
 • u postupcima nakon brisanja subjekta iz sudskog registra propisuje se određivanje likvidacijske mase kao novog subjekta upisa te time i novog subjekta sposobnog za sudjelovanje u svim postupcima (kod naknadno pronađene imovine otvara se mogućnost naplate kod dugovanja ili raspodjela imovine članovima društva). 

Predviđeno je da aplikacija e-osnivanje bude dostupna građanima za korištenje od 1. rujna 2019. godine, aod 1. prosinca 2019. godine omogućit će se preuzimanje izvatka iz sudskog registra u elektroničkom izvorniku putem internetske stranice sudskog registra.

Newsletter

Pretplatite se na naš Newsletter!

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Saznaj više

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija”.