Osnivanje tvrtke preko aplikacije

Osnivanje d.o.o. i j.d.o.o. preko aplikacije

Izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru uvodi se osnivanje d.o.o. i j.d.o.o. elektroničkim putem preko aplikacije e-osnivanje koja će biti povezana sa sustavom START Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Smanjuje se svota temeljnog kapitala koja se mora uplatiti prilikom osnivanja d.o.o. s dosadašnjih 20.0000,00 kn na 5.000,00 kn.

Povećava se mogući broj osnivača j.d.o.o. s dosadašnja tri člana na pet, tako da od sada j.d.o.o. može osnovati najviše pet članova.

Kada je riječ o prestanku d.o.o.-a, ovim se novelama ZTD-a u naš pravni sustav unosi pojam nazvan »prestanak društva po skraćenom postupku«, i na osnovu toga znači da d.o.o. može prestati poslovati po skraćenom postupku bez likvidacije ako svi njegovi članovi (vlasnici), prema ZTD-om propisanim uvjetima, suglasno donesu odluku o takvom prestanku društva.

Ovim Zakonom se briše pojam »trgovac pojedinac« (specifična fizička osoba), a razlog navedenog je iznimno mali broj takvih registriranih i aktivnih subjekata u RH.

Napušta se obveza utvrđivanja predmeta poslovanja u društvenom ugovoru, briše se obveza deponiranja potpisa i uspostavlja se elektronička komunikacija sa sudskim registrom (za javne bilježnike, odvjetnike i dr.) preko aplikacije e-osnivanje koja će biti povezana sa sustavom START Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Cilj koji se time želi postići je osnivanje trgovačkog društva bez sudjelovanja javnog bilježnika i s minimalnim troškovima (plaćala bi se samo sudska pristojba) te unaprjeđenje osnivanja d.o.o. i j.d.o.o.

Predviđeno je da aplikacija e-osnivanje bude dostupna za korištenje od studenog 2019. godine, a od 1. prosinca 2019. omogućit će se preuzimanje izvatka iz sudskog registra u elektroničkom izvorniku putem internetske stranice sudskog registra.

Zakon o sudskom registru, također, briše odredbe o rezervaciji imena ili naziva, skraćuje se rok u kojem sud mora donijeti rješenje o upisu u sudski registar kada je podnesena uredna i po sadržaju osnovana prijava za upis s prilozima s 15 dana na pet radnih dana.

Newsletter

Pretplatite se na naš Newsletter!

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Saznaj više

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija”.