e-Komunikacija

Do 1. rujna 2020.

Sve pravne osobe su dužne do 1. rujna 2020. godine zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima putem ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa – Ministarstva pravosuđa i uprave. Odnosno, u svrhu daljnje informatizacije pravosudnog sustava, Ministarstvo pravosuđa razvilo je uslugu ‘e- Komunikacija’, koja pravnim subjektima omogućava elektroničku komunikaciju sa općinskim, trgovačkim, županijskim sudovima i Visokim trgovačkim sudom.

Usluga ‘e-Komunikacija’ omogućava:

  • Slanje podnesaka i priloga sudu
  • Zaprimanje sudskih pošiljaka
  • Udaljeni uvid u sudski predmet

Da bi pravna osoba mogla koristiti usluge ‘e-Komunikacije’ mora imenovati osobu koja će je zastupati, a koja mora posjedovati:

  • elektroničku vjerodajnicu sigurnosne razine 3 i više (za prijavu u sustav e-Građani),
  • kvalificirani elektronički potpis

Pravna osoba, kao i opunomoćenik trebaju biti upisane u interni registar Ministarstva pravosuđa.

Za uključenje u e-Komunikaciju prijave se šalju na e-mail ekomunikacija@pravosudje.hr .

Potrebno je dostaviti slijedeće podatke:

  • OIB pravne osobe
  • naziv pravne osobe
  • e-mail adresa pravne osobe (na ovaj e-mail će stizati notifikacije za svaku promjenu u komunikaciji)
  • ime i prezime opunomoćenika koji će u ime pravne osobe odrađivati radnje u e-komunikaciji (zakonski zastupnik upisan u Sudski registar)
  • OIB opunomoćenika koji će u ime pravne osobe odrađivati radnje u e-komunikaciji (primjerice odvjetnički ured).

Nakon slanja navedenih podataka putem e-maila dolazi „Priručnik za pravne osobe“ u kojem posebnu pozornost treba obratiti na prijavu na uslugu „e-Komunikacija“ gdje su detaljno opisani koraci prijave.

Usluga ‘e-Komunikacija’ dostupna je na web adresi https://usluge.pravosudje.hr/komunikacija-sa-sudom/

Newsletter

Pretplatite se na naš Newsletter!

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Saznaj više

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija”.