Definiranje veličine poduzeća

Kako odrediti veličinu poduzeća

Prilikom prijava na EU natječaje jedna od najvažnijih točaka koju je bitno zadovoljiti, a o kojoj ovisi i stopa sufinanciranja je svakako odrediti veličinu poduzeća.

Europska komisija, u suradnji i konzultacijama s državama članicama, poslovnim organizacijama i

stručnjacima iz EU definirala je kriterije za određivanje oblika poduzeća.

Kriteriji koji se uzimaju za određivanje veličine poduzeća su broj zaposlenih, ukupni godišnji prihodi i ukupna godišnja aktiva, ali i povezanost između dvaju ili više poduzeća.

Definiranje obzirom na broj zaposlenih, aktivu i prihode razlikujemo:

Mikro poduzeće – do 10 zaposlenih, do 2 milijuna eura aktive i do 2 milijuna eura prihoda

Malo poduzeće – do 50 zaposlenih, do 10 milijuna eura aktive i do 50 milijuna eura prihoda

Srednje poduzeće – do 250 zaposlenih, do 43 milijuna eura aktive i do 50 milijuna eura prihoda

Jedino je broj zaposlenih isključivi kriterij koji klasificira u kategoriju više

Definiranje obzirom na udio u poduzeću razlikujemo:

Neovisna poduzeća – poduzeće ili fizička osoba nemaju vlasničke udjele u drugom pravnom subjektu ili je taj udio manji od 25% ukupnog udjela poduzeća

Partnerska poduzeća – udio jednog ili više poduzeća u drugom poduzeću iznosi 25% ili više, a ne više od 50%

Povezana poduzeća – udio jednog ili više poduzeća u drugom poduzeću iznosi više od 50%

Odnos poduzeća s tijelima javne vlasti – ukoliko 25% ili više udjela izravno ili neizravno kontrolirano, jedinstveno ili zajednički, od strane jednog ili više tijela javne vlasti

Pri definiranju spada li pojedino poduzeće u jednu od kategorija MSP-a, konačnom broju zaposlenih i godišnjem prometu / aktivi/dugoročnoj imovini pridodaju se isti pokazatelji drugog ili višepoduzeća s kojima je to poduzeće u partnerskom odnosu i to za onoliki postotak koliko drugo poduzeće ili poduzeća imaju udjela u navedenom poduzeću.

Newsletter

Pretplatite se na naš Newsletter!

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Saznaj više

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”.