Cijepljenje radnika protiv bolesti COVID-19 i radni odnos (11-2021)

usklađenost pravnih subjekata s GDPR-om

Prenosimo mišljenje Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike vezano uz mogućnost jednostranog mijenjanja radnog mjesta i smanjenja plaće radniku od strane poslodavca, i to iz razloga necijepljenja protiv epidemijske bolesti COVID-19 te odgovor na pitanje o mogućnosti poslodavca da od radnika traži podatke o njegovom cijepljenju odnosno zahtijeva od njega obvezno cijepljenje uz prijetnju smanjenja / gubitka prava iz radnog odnosa.

Sažeto:

  • Poslodavac ne smije prisiljavati radnika da se cijepi niti smije zbog necijepljenja mijenjati ugovor o radu, uvjete plaće i/ili dodijeliti drugačije radno mjesto ovisno o tome da li je radnik cijepljen ili nije
  • Tijekom propisane samoizolacije ne smije se smanjivati plaća radniku
  • Radnik je po zakonu dužan upozoriti poslodavca ako svojim zdravstvenim stanjem može ugroziti druge

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike nadalje u svom mišljenju daje dodatne informacije. I u novonastalim okolnostima epidemije bolesti COVID-19, za poslodavca i dalje postoji dužnost ispunjavanja obveza prema radnicima u skladu sa Zakonom o radu, odnosno dužnost primjene svih zakona i propisa kao i u redovitim uvjetima.

Nadalje, Zakonom o radu, kao općim radnopravnim propisom je propisana i zaštita privatnosti radnika. Osobni podaci radnika smiju se prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo ako je to određeno zakonom ili ako je potrebno radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa, odnosno u vezi s radnim odnosom, u kojem je slučaju poslodavac obavezan unaprijed pravilnikom o radu odrediti koje će podatke u tu svrhu prikupljati, obrađivati, koristiti ili dostavljati trećim osobama.

Prilikom sklapanja ugovora o radu i tijekom trajanja radnog odnosa radnik je dužan obavijestiti poslodavca o bolesti ili drugoj okolnosti koja ga onemogućuje ili bitno ometa u izvršenju obveza iz ugovora o radu ili koja ugrožava život ili zdravlje osoba s kojima u izvršenju ugovora o radu radnik dolazi u dodir. S druge strane, poslodavac je dužan osigurati radniku uvjete za rad na siguran način i na način koji ne ugrožava zdravlje radnika, u skladu s posebnim zakonom i drugim propisima.

Kada je, primjerice, radniku određena samoizolacija, poslodavac i radnik dužni su se u potpunosti pridržavati izdanog odgovarajućeg akta na način kako to određuje poseban propis.

Međutim, obzirom da ne postoji propisana obveza cijepljenja, činjenica što se radnik cijepio ili nije cijepio ne bi mogla, sama po sebi, štetno utjecati na njegova radnička prava.

Skrećemo pažnju da bi se eventualni destimulativni dio plaće, kao i stimulativni, mogao ugovoriti ili utvrditi ukoliko bi se isti odnosio na rezultat rada odnosno određene radne učinke. Neobavljanje ugovorenih poslova u navedenom slučaju ne može biti opravdan razlog za otkaz ugovora o radu, niti je radniku dopušteno postupati po uputama poslodavca koje bi predstavljale ponašanje protivno nalogu iz akta kojim se određuje samoizolacija.

Međutim, mišljenja smo da postupanja radnika izvan radnog vremena ne bi mogla biti predmet uređenja obveznog dijela sadržaja ugovora o radu koji se odnosi na ugovaranje plaće. Kada je radniku određena samoizolacija, poslodavac i radnik dužni su se u potpunosti pridržavati izdanog odgovarajućeg akta na način kako to određuje poseban propis. Za vrijeme trajanja samoizolacije, radnik ostvaruje pravo na naknadu plaće sukladno posebnom propisu o zdravstvenom osiguranju (bolovanje). Iznimno, u slučaju kada bi se radnik i poslodavac sporazumjeli o radu od kuće u navedenom razdoblju, radniku bi pripadalo pravo na plaću.

Izvor: http://uznr.mrms.hr/cijepljenje-radnika-protiv-koronavirusa/

Newsletter

Pretplatite se na naš Newsletter!

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Saznaj više

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”.