Bespovratna sredstva kroz NPOO

Bespovratna sredstva

Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO) je jedan od ključnih mehanizama borbe protiv negativnih učinaka pandemije COVID-19 na gospodarstvo Republike Hrvatske. Isti je izrađen s ciljem ostvarenja pametnog, održivog i uključivog rasta, uz povećanje broja radnih mjesta, produktivnosti i konkurentnosti gospodarstva. Tako će Republici Hrvatskoj u narednom razdoblju na raspolaganju biti bespovratna sredstva u okvirnom iznosu 6,3 milijardi EUR i zajmovi u okvirnom iznosu 3,6 milijardi EUR. Dodjela bespovratnih sredstava će ići putem velikog broja natječaja od kojih se veći dio očekuje početkom 2022. godine, a u nastavku ističemo nekoliko najzanimljivijih.

 1. BESPOVRATNA SREDSTVA ZA DIGITALIZACIJU
  Cilj poziva: Osiguravanje financijskih sredstava za provedbu digitalnih rješenja na temelju detaljnog istraživanja potreba digitalizacije. Potporom će se osigurati bespovratna sredstva za ulaganja u digitalne alate i opremu za uvođenje novih ili značajno poboljšanih proizvodnih postupaka, načina isporuke usluga ili organizacijskih praksi.
  Ciljna skupina: Mikro, mala i srednja poduzeća (MSP-ovi).
  Prihvatljive aktivnosti i troškovi (između ostalog): Oprema, softverska rješenja, edukacija zaposlenika, troškovi plaća za razdoblje rada zaposlenika na projektu, troškovi vanjskih davatelja usluga, itd.
  Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 206.000.000 HRK.
  Iznos bespovratnih sredstava po korisniku: do 750.000,00 HRK.
 1. VAUČERI ZA DIGITALIZACIJU
  Cilj poziva: Svrha vaučera je jačanje kapaciteta MSP-ova za provedbu digitalizacije i početak procesa digitalne transformacije. Program vaučera obuhvaća nekoliko vrsta vaučera, tj. kategorija usluga, ovisno o potrebama MSP-ova:
  A) Vaučer za digitalni marketing
  Prihvatljivi troškovi: izrada web stranica, izrada i testiranje mobilnih aplikacija, uporaba podataka za poboljšanje interakcije s kupcima, izrada online trgovina i platformi za rezervacije.
  Maksimalni iznos vaučera za jedan prijedlog projekta: 75.000 kn.
  B) Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina
  Prihvatljivi troškovi: edukacija stručnjaka za dizajn softvera, umjetnu inteligenciju i sigurnost, edukacija stručnjaka za upravljanje podacima i razvoj novih digitalnih vještina u vezi s računarstvom u oblaku, osposobljavanje koje uključuje prekvalifikaciju i usavršavanje radne snage u pogledu usvajanja digitalnih vještina.
  Maksimalni iznos vaučera za jedan prijedlog projekta: 75.000 kn.
  C) Vaučer za strategiju digitalne transformacije
  Prihvatljivi troškovi: izrada strategije digitalne transformacije, opći troškovi, vanjske usluge.
  Maksimalni iznos vaučera za jedan prijedlog projekta: 76.000 kn.
  D) Vaučer za kibernetičku otpornost
  Prihvatljivi troškovi: izrada sigurnosnih i tehničkih izvješća, provjera propusnosti podataka i penetracijska ispitivanja.
  Maksimalni iznos vaučera za jedan prijedlog projekta: 110.000 kn.
  E) Vaučer za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga (usluge istraživanja i razvoja)
  Prihvatljivi troškovi: usluge subjekata za istraživanje i razvoj koje mogu uključivati materijalne troškove koji nastanu kao dio usluga razvoja, npr. izrada prototipa.
  Maksimalni iznos vaučera za jedan prijedlog projekta: 150.000 kn.

Napomena: Korištenje jedne vrste vaučera nije preduvjet za korištenje druge vrste vaučera. Poduzeće može iskoristiti najviše 2 vrste vaučera po pozivu.

Potencijalni korisnici: Mikro, mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) u suradnji s istraživačkim ustanovama i velikim poduzećima.
Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 75.000.000 HRK.

 1. KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA
  Cilj poziva: Potaknuti komercijalizaciju inovacijskih projekata koji su blizu izlaska na tržište; povećati izvoz inovativnih proizvoda, usluga ili tehnologija podržavajući stvaranje kanala prodaje i distribucije na stranim tržištima; povećati inovativni kapacitet tvrtki.
  Potencijalni korisnici: Mikro, mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) sa zrelim inovacijskim projektima (TRL 7 ili više) koji su blizu lansiranja na tržište.
  Prihvatljive aktivnosti i troškovi (između ostalog): Pružanje potpore MSP-ovima u internacionalizaciji marketinških, prodajnih i distribucijskih aktivnosti povezanih s inovativnim proizvodom lansiranim na domaće tržište. Sredstva se mogu upotrijebiti za izgradnju kanala prodaje i organiziranje prodaje u inozemstvu, promocijske aktivnosti i stjecanje prvih kupaca u inozemstvu. Dodatno, sredstva se mogu upotrijebiti za pokrivanje plaća, amortizaciju i vanjske usluge.
  Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 380.000.000 HRK.
  Iznos bespovratnih sredstava po korisniku: između 760.000 kn i 5.320.000 kn.
 1. BESPOVRATNA SREDSTVA ZA NOVOOSNOVANA PODUZEĆA
  Cilj poziva: Poticanje rasta novoosnovanih poduzeća u visokotehnološkim sektorima i sektorima baziranim na znanju u pretkomercijalnoj fazi. Kroz podršku za razvoj proizvoda, povećanje proizvodnih kapaciteta i spremnosti poduzeća za investicije to će pridonijeti povećanju produktivnosti i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.
  Potencijalni korisnici: Inovativna mikro, mala i srednja poduzeća do 5 godina registracije/poslovanja, koji nisu nastali spajanjem.
  Prihvatljive aktivnosti i troškovi (između ostalog): Trošak plaća osoblja koje radi na inovaciji, nabava nematerijalne imovine povezane s projektom, nabava opreme povezane s provedbom projekta, nabava materijala, konzultantske usluge.
  Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 141.700.000 HRK.
  Iznos bespovratnih sredstava po korisniku: do 1.000.000 HRK.
 1. BESPOVRATNA SREDSTVA ZA OPORAVAK KREATIVNIH I KULTURNIH INDUSTRIJA
  Cilj poziva: Jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.
  Potencijalni korisnici: Mikro, mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) te ostale pravne i fizičke osobe koje djeluju u području kulturnih i kreativnih industrija (arhitekture, audiovizualnih djelatnosti uključujuću videoigre, medija, baštine, dizajna, izvedbene umjetnosti, knjige i nakladništva, primijenjenih i vizualnih umjetnosti).
  Prihvatljive aktivnosti i troškovi (između ostalog): unaprjeđenje organizacije poslovanja u svrhu komercijalizacije novih proizvoda i usluga, unaprjeđenje procesa kulturnih i kreativnih industrija u svrhu prilagodbe jedinstvenom digitalnom tržištu, aktivnosti ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta i stvaranja novih inovativnih proizvoda i usluga, plasman i distribucija novih proizvoda i usluga uključujući promociju i promidžbu.
  Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 250.000.000 HRK.
  Iznos bespovratnih sredstava po korisniku: do 1.000.000 HRK.


Sve zainteresirane pozivamo da nam se obrate na sales@boost.hr

Newsletter

Pretplatite se na naš Newsletter!

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Saznaj više

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija”.