4. krug poreznih reformi

Od 3. siječnja 2020.

Dana 02. siječnja 2020. godine, temeljem promjena u poreznim zakonima, u Narodnim novinama broj: 01/2020 objavljeno je osam Pravilnika:

Temeljem Zakona o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18 i 121/19) donesen je Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

 • Ovim se Pravilnikom propisuju samostalne djelatnosti iz čl. 29. Zakona o porezu na dohodak koje se mogu paušalno oporezivati, način utvrđivanja i visina godišnjeg paušalnog dohotka, način utvrđivanja i visina paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, evidencije i izvješća u svezi paušalnog oporezivanja te druge odredbe bitne za provedbu paušalnog oporezivanja u skladu s čl. 82. Zakona o porezu na dohodak.

Temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18 i 121/19) donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

 • Obrazac P-PDV, Obrazac ZP i Obrazac PDV-P mijenjaju se i sastavni su dio ovoga Pravilnika.

Temeljem Zakona o porezu na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18 i 121/19) donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

 • Pravilnik se primjenjuje u postupku podnošenja prijave poreza na dobit, prijave poreza na dobit prema novčanom načelu, izvješća o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu i prijave poreza po tonaži broda za 2020. godinu i nadalje odnosno za porezna razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2020., osim članka 7. u dijelu kojim se u Pravilnik o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05., 133/07., 156/08., 146/09., 123/10., 137/11., 61/12., 146/12., 160/13., 12/14., 157/14., 137/15., 1/17., 2/18. i 1/19.) dodaje članak 39.g, a koji se primjenjuje u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2022. godinu i nadalje odnosno za porezna razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2022.

Temeljem Temeljem Zakona o porezu na dohodak (NN 115 /16, 106/18 i 121/19) i Zakona o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16 i 106/18) donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

 • Obrazac DOH, mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika.
 • Prilozi 2., 3. i 4. Obrasca JOPPD mijenjaju se i sastavni su dio ovoga Pravilnika.
 • Prilog Obrasca INO-DOH »Šifarnik INO-DOH« mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika.
 • Obrazac RPO, mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika.
 • Odredbe Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17., 128/17., 106/18., 1/19. i 80/19.) i pripadajući mu propisani obrasci primjenjuju se u poreznim postupcima za 2019. godinu.

Temeljem Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (NN 115/16, 130/17, 106/18 i 121/19) donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o automatskoj razmjeni informacija u području poreza

 • Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o automatskoj razmjeni informacija u području poreza (Nar. nov., br. 18/17. i 1/19.).

Temeljem Zakona o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18 i 121/19) donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu

 • Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (Nar. nov., br. 1/19.).

Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama (NN 121/2019) donesen je Pravilnik o izmjenama dopunama Pravilnika o trošarinama

 • Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o trošarinama (Nar. nov., br. 1/19.).

Temeljem Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (NN 15/13, 108/13 – ispravak, 115/16, 127/17 i 121/19) donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila

 • U Pravilniku o posebnom porezu na motorna vozila (Nar. nov., br. 1/17. i 2/18.) Obrazac B iz Priloga 7 zamjenjuje se novim obrascem koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Svi objavljeni pravilnici stupaju na snagu dan nakon objave u Narodnim novinama, točnije 3. siječnja 2020. godine.

Newsletter

Pretplatite se na naš Newsletter!

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Saznaj više

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija”.