Uskoro se otvaraju novi EU natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava

EU natječaj
1. BESPOVRATNA SREDSTVA ZA DIGITALIZACIJU
Cilj poziva
: Osiguravanje financijskih sredstava za provedbu digitalnih rješenja. Potporom će se osigurati bespovratna sredstva za ulaganja u digitalne alate i opremu za uvođenje novih ili značajno poboljšanih proizvodnih postupaka, načina isporuke usluga ili organizacijskih praksi.
Potencijalni korisnici
: Mikro, mala i srednja poduzeća (MSP-ovi).
Prihvatljive aktivnosti i troškovi 
(između ostalog): Oprema, softverska rješenja, edukacija zaposlenika, troškovi plaća za razdoblje rada zaposlenika na projektu, troškovi vanjskih davatelja usluga, itd.
Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 206.000.000,00 HRK.
Iznos bespovratnih sredstava po korisniku: do 750.000,00 HRK.

2. VAUČERI ZA DIGITALIZACIJU
Cilj poziva
: Jačanje kapaciteta tvrtki za provedbu digitalizacije i početak procesa digitalne transformacije. Program vaučera obuhvaća nekoliko vrsta vaučera, tj. kategorija usluga, ovisno o potrebama tvrtki:
          A) 
Vaučer za digitalni marketing
Prihvatljivi troškovi: izrada web stranica, mobilnih aplikacija, online trgovina i platformi za rezervacije.
Maksimalni iznos vaučera za jedan projekt: 75.000,00 kn.
          B) 
Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina
Prihvatljivi troškovi: edukacija za dizajn softvera, umjetnu inteligenciju i sigurnost, upravljanje podacima i razvoj novih digitalnih vještina u vezi s računarstvom u oblaku, itd.
Maksimalni iznos vaučera za jedan projekt: 75.000,00 kn.
          C) 
Vaučer za strategiju digitalne transformacije
Prihvatljivi troškovi: izrada strategije digitalne transformacije, opći troškovi, vanjske usluge.
Maksimalni iznos vaučera za jedan projekt: 76.000,00 kn.
          D) 
Vaučer za kibernetičku otpornost
Prihvatljivi troškovi: izrada sigurnosnih i tehničkih izvješća, provjera propusnosti podataka i penetracijska ispitivanja.
Maksimalni iznos vaučera za jedan projekt: 110.000,00 kn.
          E) 
Vaučer za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga
Prihvatljivi troškovi: usluge subjekata za istraživanje i razvoj koje mogu uključivati materijalne troškove koji nastanu kao dio usluga razvoja, npr. izrada prototipa.
Maksimalni iznos vaučera za jedan projekt: 150.000,00 kn.
Potencijalni korisnici
: Mikro, mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) u suradnji s istraživačkim ustanovama i velikim poduzećima.
Ukupan iznos raspoloživih sredstava
: 75.000.000,00 HRK.

3. BESPOVRATNA SREDSTVA ZA OPORAVAK KREATIVNIH I KULTURNIH INDUSTRIJA
Cilj poziva
: Jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.
Potencijalni korisnici
: Mikro, mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) te ostale pravne i fizičke osobe koje djeluju u području kulturnih i kreativnih industrija (arhitekture, audiovizualnih djelatnosti uključujuću videoigre, medija, baštine, dizajna, izvedbene umjetnosti, knjige i nakladništva, primijenjenih i vizualnih umjetnosti).
Prihvatljive aktivnosti i troškovi 
(između ostalog): unaprjeđenje organizacije poslovanja u svrhu komercijalizacije novih proizvoda i usluga, unaprjeđenje procesa kulturnih i kreativnih industrija u svrhu prilagodbe jedinstvenom digitalnom tržištu, aktivnosti ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta i stvaranja novih inovativnih proizvoda i usluga, plasman i distribucija novih proizvoda i usluga uključujući promociju i promidžbu.
Ukupan iznos raspoloživih sredstava
: 250.000.000,00 HRK.
Iznos bespovratnih sredstava po korisniku
: do 1.000.000,00 HRK.
4. KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA
Cilj poziva
: Potaknuti komercijalizaciju inovacijskih projekata koji su blizu izlaska na tržište; povećati izvoz inovativnih proizvoda, usluga ili tehnologija podržavajući stvaranje kanala prodaje i distribucije na stranim tržištima; povećati inovativni kapacitet tvrtki.
Potencijalni korisnici
: Mikro, mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) sa zrelim inovacijskim projektima (TRL 7 ili više) koji su blizu lansiranja na tržište.
Prihvatljive aktivnosti i troškovi 
(između ostalog): Pružanje potpore MSP-ovima u internacionalizaciji marketinških, prodajnih i distribucijskih aktivnosti povezanih s inovativnim proizvodom lansiranim na domaće tržište. Sredstva se mogu upotrijebiti za izgradnju kanala prodaje i organiziranje prodaje u inozemstvu, promocijske aktivnosti i stjecanje prvih kupaca u inozemstvu. Dodatno, sredstva se mogu upotrijebiti za pokrivanje plaća, amortizaciju i vanjske usluge.
Ukupan iznos raspoloživih sredstava
: 380.000.000,00 HRK.
Iznos bespovratnih sredstava po korisniku
: između 760.000,00 kn i 5.320.000,00 kn.


Boost d.o.o. uspješno piše poslovne planove za sve tvrtke koje žele aplicirati za COVID-19 zajam za obrtna sredstva!
Sve zainteresirane pozivamo da nam se obrate na sales@boost.hr

Newsletter

Subscribe to our newsletter

This web site has been co-funded by the European Regional Development Fund, through assistance of the Competitiveness and Cohesion Operational Programme. Learn more

The final recipient of financial instrument co-financed by the European Regional Development Fund as a part of the Operational programme competitiveness and cohesion.