Suzbijanje podmićivanja – interni auditor

Ponosno objavljujemo da od prosinca 2021. godine imamo i certificiranog internog auditora za suzbijanje podmićivanja.

Boost d.o.o. intenzivno priprema dokumentaciju, procese i procedure kao dio aktivnosti za certifikaciju svog poslovanja sukladno ISO normi 37001:2016 – Sustav upravljanja za suzbijanje podmićivanja. Time ćemo biti jedna od prvih institucija koje su uvele navedenu normu u vlastito poslovanje. U tom smislu prvi uspješni korak je certificiranje prvog od nekoliko planiranih djelatnika za internog auditora upravo za Sustav upravljanja za suzbijanje podmićivanja.

Boost d.o.o. time uvodi i novu uslugu u svoje poslovanje: uslugu implementacije i održavanja ISO norme 37001:2016. Norma je primjenjiva za sve pravne subjekte koji žele kvalitetnije interno poslovanje s bitno manjim rizicima od podmićivanja, ali i kvalitetnije upravljanje odnosom s kupcima i dobavljačima. Sve kako bi zaštitile svoje poslovanje od kršenja aktivnog zakonskog okvira, ali i međunarodne prakse sprječavanja podmićivanja i sukoba interesa u svom poslovanju.

Usluga Boosta je podijeljena u nekoliko segmenata:

  1. Usluga implementacije ISO norme 37001:2016 kao dio priprema za certifikaciju
  2. Usluga održavanja navedene norme
  3. Usluga snimanja stanja i izrada GAP analize rizika od podmićivanja i sukoba interesa s izradom pravilnika, vodiča i ostale dokumentacije kojom institucija može smanjiti takve rizike
  4. Usluga savjetovanja top i mid managementa, te svih zaposlenika o rizicima sukoba interesa i podmićivanja te izrada pripadajuće dokumentacije
  5. Usluga vanjskog auditora za primijenjene sustave upravljanja sprječavanjem podmićivanja i izbjegavanjem sukoba interesa

Za više pitanja o samoj normi, procesu implementacije i sprječavanju sukoba interesa, slobodno nam se obratite na sales@boost.hr

Newsletter

Subscribe to our newsletter

This web site has been co-funded by the European Regional Development Fund, through assistance of the Competitiveness and Cohesion Operational Programme. Learn more

The final recipient of financial instrument co-financed by the European Regional Development Fund as a part of the Operational programme competitiveness and cohesion.