Home / Usluge

Pravne i administrativne usluge

Registracija tvrtki, otvaranje žiro-računa tvrtke, izrada pečata, NKD razvrstavanje, pronalazak poslovnog prostora i opremanje istog, registracija web domene, sklapanje ugovora s TK operaterima, prijava u nadležnu Poreznu upravu, podrška u kompletiranju projektne dokumentacije i ishođenju dozvola, prikupljanje ponuda za sve vrste usluga i proizvoda koje će jedan ured trebati za normalno funkcioniranje. Definiranje svih bitnih obrazaca za zadovoljenje zakonske regulative i/ili nužnih za funkcioniranje tvrtke.

Matchmaking

Matchmaking stranih i hrvatskih tvrtki daljnja je djelatnost tvrtke. Matchmaking pretpostavlja poznavanje međunarodnih komercijalnih odnosa i kvalitetno ugovaranje poslovnog odnosa. Ono uključuje orijentacijsko brifiranje klijenata, spajanje s lokalnim tvrtkama, izvještavanje o ciljanom tržištu, operativni rad na prodajnim prilikama, organizaciju seminara, skupova i drugih događanja, prevođenje i transportiranje po potrebi. Usluga također uključuje provjeru osnovnih informacija o lokalnoj tvrtki s javno dostupnim podacima poput adresa, kontakata, struktura vlasništva, godine osnivanja, osnovnih financijskih pokazatelja, reputaciju na tržištu, Bon1 i Bon2 itd.

HRM usluge

Human Resources Menagement usluge podrazumijevaju definiciju organizacijske strukture, radnih uloga i organocharta te regrutaciju i selekciju na osnovu navedenog. Ovdje je i koordinacija i upravljanje odnosom prema vanjskim HR partnerima (poput MojPosao ili executive search agencijama), priprema zakonske regulative oko ugovora o radu, pravilnika o radu. Boost pruža logističku koordinaciju zadovoljenja zakonske regulative poput kriterija iz Zakona o radu, Zakona o zaštiti na radu i Zakona o zaštiti od požara kao što je pomoć u odabiru specijaliste medicine rada. Moguće je i provođenje ispitivanja zadovoljstva zaposlenika, osmišljavanje i implementacija sustava upravljanja učinkom zaposlenika (Performance management), sustava nagrađivanja (incentives) i plana razvoja karijere s pratećim planom edukacija na godišnjoj i višegodišnjoj razini. HRM konzalting u pravilu znači višemjesečni intenzivni rad s klijentom i zaposlenicima na lokaciji naručitelja.

ISO standardizacija

Tvrtka Boost vrši za Vas poslovno savjetovanje za pripremu i implementaciju za ISO standarde. Primjerice ISO 9001 (QMS) koji određuje zahtjeve za sustav upravljanja kvalitetom, ISO 14001 (EMS) kojim se utvrđuju kriteriji za sustav upravljanje okolišem i ISO 27001 (ISMS) za informacijsku sigurnost. Tijekom izrade i pripreme dokumentacije za pojedini ISO standard vrši se procesna i proceduralna prilagodba interne organizacije klijenta. Tijekom post-certifikacijskog razdoblja Boost može ponuditi outsourcing netemeljnih djelatnosti klijenta kao što je HRM, branding, management ICT potreba i slično.

Outsourcing

Outsourcing podrazumijeva povjeravanje vanjskim izvršiteljima dio proizvodnje ili usluga koje nisu osnovna djelatnost (core business) nekog poduzetnika kako bi se osigurala stručnost i najbolja kvaliteta proizvoda ili pružanje usluge. Tako Boost uspješno vrši one segmente vašeg poslovanja koji nisu Vaša glavna djelatnost. Suradnja se može odvijati na mjesečnoj ili godišnjoj razini, ovisno o potrebama klijenta. Eksternalizirane aktivnosti mogu biti HRM, branding, management ICT potreba i slično kao što je već ranije navedeno.

Business Intelligence i izrada feasibility studija

Boost tim može izraditi feasibility studije u kojima su sažeti svi elementi koji su nužni za inicijalno promišljanje ulaganja u određenu industriju ili zemljopisnu regiju. Ovaj dio usluga može uključivati i "mistery shopping" te sve ostale usluge prikupljanja i evaluiranja informacija bitnih za potencijalni investicijski projekt (SWOT analize) te pregled relevantnih trendova u zemlji i regiji. Analize svakako uključuju pregled tržišta i konkurencije s ključnim pokazateljima struke (market trends and benchmarks) te pregled zakonske regulative. Izrada pregleda inicijalnih troškova investiranja u Republiku Hrvatsku, budgetiranje troškova za tražena razdoblja (prvu godinu, prvih nekoliko godina, ovisno o zadanim parametrima, usporedba s istim ili sličnim projektima, usporedba podataka s tržišnim trendovima i službenim podacima državnih tijela Republike Hrvatske).

Definiranje i pozicioniranje vizualnog identiteta

Definicija branda i branding strategija za pozicioniranje na domaćem tržištu. Dizajn i implementacija knjige standarda koji bi vrijedili na hrvatskom tržištu, PR i marketing pozicioniranje branda te organizacija evenata. Dizajn i izrada web rješenja (stranica, banneri, društvene mreže i slično). Dizajn i tisak brošura i print materijala.

Analiza tržišne vrijednosti proizvoda

Izrada izvještaja o konkurentnoj prednosti proizvoda ili usluge koja se plasira na domaće tržište. Analiza se radi na nacionalnoj razini u smislu cjenovnog pristupa i kvalitete, post-prodajnih potreba i aktivnosti te dostupnosti proizvoda ili usluge. Osim navedenog, prate se i faktori poput administrativne barijere za uvođenje proizvoda ili usluge na tržište, kompleksnost distribucijskih kanala, zakonska regulativa i regulativa zaštite okoliša itd.

Odnosi s investitorima te potraga za investicijskim mogućnostima

Pomoć u nalaženju alternativnih izvora financiranja projekta na domaćem i međunarodnom tržištu kapitala. Boost je u mogućnosti u ime klijenta ostvariti kontakt s čitavim nizom financijskih institucija (banke, investicijski fondovi, državne institucije koje nude poticaje, međunarodne financijske institucije). U Boost LLC timu se nalaze i osobe koje su bile ili još uvijek jesu angažirane kao investicijski konzultanti za institucije poput World Bank, EBRD i slično. Boost na sebe preuzima ulogu pripreme i organizacije sastanaka. Same pregovore vodi investitor i investitor preuzima punu odgovornost za uspješne pregovore.

 

Ovakve potrage za klijenta pružaju popis koncesija i kapitalnih projekata spremnih za financiranje na lokalnom tržištu. Informacije koje se klijentu osiguravaju uključuju osnovne informacije o projektu, institucijama koje su uključene u projekt ili su ključne za njegovu realizaciju, projektni termini i ostali detalji o kojima ovisi realizacija pojedinog projekta. Projekti mogu biti osigurani od strane državnih institucija kao i od strane privatnih inicijatora te pokrivaju različite vrste djelatnosti i industrije. Dodatno, analize potrage za projektima mogu pružati sve dodatne informacije koje klijent može trebati za svrhu evaluacije, a poput pregled poticaja, oslobođenja naknada na lokalnoj razini, detalji o financiranju itd.

Predstavljanje na sajmovima i poslovnim skupovima - RENT A IZLAGAČ

Usluga je namijenjena jednoj tvrtki ili udruženju koje bi htjele biti predstavljene na domaćem tržištu. Klijentu ili klijentima se radi analiza sajma ili poslovnog skupa, te se zajednički procjenjuje da li na istome nastupiti i u kakvom formatu. Usluga može uključivati i definiciju i izradu štanda, bannera, brošura i letaka, angažman hostesa i drugog potrebnog osoblja. Cilj je klijentu osigurati maksimalan povrat uloženog s minimumom budžeta, a da se postigne brand visibility u maksimalnoj mjeri. Klijent može, a i ne mora, imati svog djelatnika na skupu. Boost za nastup svog klijenta može osigurati sljedeće:

  • Kratka studija tržišta – sažetak o određenoj industriji sa segmentacijom tržišta i osnovnim podacima o tvrtkama koje kreiraju trendove na samom terenu, te potencijalnim partnerima, klijentima itd.
  • Matchmaking – u slučaju boravka predstavnika klijenta može se osigurati matchmaking s ključnim igračima u određenoj industriji na lokalnoj razini
  • Analiza proizvoda na sajmu – evaluacija konkurencije i njihovih proizvoda odnosno usluga
  • Prodajni follow up - preuzimanje prodajnih prilika generiranih tijekom sajma
  • Prevođenje i trgovinsko asistiranje – logistička i operativna pomoć tijekom trajanja sajma
  • Prateće usluge – organizacija štanda, prevođenje dokumenata, najam radne snage i slično

 

Boost pruža mogućnost i odlaska na određene sajmove u regiji u ime klijenta. Svrha je prikupiti sve informacije i kontakte koje klijenta zanimaju te pomažu daljnji razvoj tvrtke.

Evaluacija lokalnog predstavnika

Boost može provesti evaluaciju postojećeg zastupnika, distributera ili trgovinskog predstavnika na domaćem tržištu. Evaluiramo lokalnu tvrtku po čitavom nizu parametara poput financijske stabilnosti, portfelja i brandova, poslovne reputacije, aktivnosti na domaćem i regionalnim tržištima, status u odnosu na konkurenciju, sustav cijena u odnosu na trendove i slične parametre koji će klijentu dati jasan uvid u snagu branda na domaćem tržištu te mogućnostima za napredak i jačanje.

Istraživanje tržišta

U skladu s dogovorom s investitorom Boost može organizirati manje (fokus grupe) ili ekstenzivna istraživanja tržišta, u skladu s pravilima struke i kvalitetnim uzorkovanjem, a vezano za prijemčivost investitorovog branda (bilo da je riječ o proizvodu ili usluzi). Boost može osigurati i CATI istraživanja, odnosno kako outbound tako i inbound kampanje, te mystery shopping aktivnosti.

Operativno upravljanje tvrtkom do trenutka preuzimanja iste od strane investitora - RENT A MENAGER

Odrađivanje inicijalnog tržišnog pozicioniranja, ostvarivanje kontakta s dobavljačima/kupcima, potencijalnim partnerskim tvrtkama, uspostava kontakta s lokalnim vlastima, prikupljanje svih relevantnih dokumenata i dozvola, a u skladu s očekivanjima i planovima investitora. Provođenje javnih ili pozivnih natječaja. Podrška u monitoringu i managementu projekta. Definiranje organizacijske strukture, matrice radnih mjesta i uključivo i regrutaciju i selekciju kandidata. Organizacija edukacija i treninga za radnike u skladu s korporativnim smjernicama investitora.

EU fondovi

Hrvatska, kao najnovija država članica EU, kroz različite strukturne fondove, nudi brojne mogućnosti financiranja za tvrtke i njihove projekte. Zajedničkim istraživanjem profila Vaše tvrtke, definiramo projekt ili ideju te stvaramo matricu koja treba omogućiti korištenje sredstava EU fondova. Idejni prijedlog projekta može biti definiran i s naše strane, te predložen klijentu u skladu s temeljnim djelatnostima Vaše tvrtke. Proaktivno pratimo postojeće i planirane natječaje. Naš tim nisu samo konzultanti koji pišu natječajnu dokumentaciju za projekt (iako možemo ponuditi i takvu uslugu), nego tim koji promišlja unapređenje Vašeg poslovanje koristeći gore navedene mogućnosti i financiranje projekata kroz potpuno novu perspektivu.

 

Upute za prijavu na EU fondove (PDF, 5MB)