Home / O nama: Osnovne informacije

One-Stop-Shop za sve operativne potrebe malih i srednjih tvrtki

Tvrtka BOOST d.o.o. osnovana je 2013. godine s ciljem pružanja potpune savjetodavne, logističke i operativne pomoći investitorima u Hrvatskoj. Tvrtka posluje po principu "one-stop-shop" za sve pravne subjekte koji na području Republike Hrvatske žele investirati i za to trebaju korisne informacije te logističku pomoć, kao i za sve tvrtke koji tek istražuju mogućnosti investiranja. Tvrtka zapošljava ili angažira vrsne domaće stručnjake kako bi svakom klijentu bila zajamčena vrhunska kvaliteta usluge.

Odlike naših usluga

 • Brzina, profesionalnost, temeljitost i kompetentnost
 • Pouzdanost, raspoloživost, sigurnost
 • Povjerljivost odnosa s klijentom te tajnost razmijenjenih podataka
 • Fokusiranost na zaštitu interesa klijenta
 • Cost-sensitive zaštita klijenta i smanjenje troškova

Strategija

Strategija BOOST je kontinuiran rast i unapređenje svih aspekata poslovanja, s posebnim naglaskom na:

 • Stvaranje partnerskog odnosa s klijentima
 • Umrežavanje (networking) s čim više institucija i/ili pojedinaca koji mogu doprinijeti kvaliteti usluge i informacija koje tvrtka prikuplja i analizira za klijente
 • Proširivanje poslovnih aktivnosti i na nove usluge, ali i nova područja (primarno EU zemlje, te zemlje regije)
 • Kontinuirano ulaganje u edukaciju i usavršavanje zaposlenika.

Predloženi model rada s klijentima

 • Razmjena informacija s potencijalnim klijentom o željenom profilu usluga i širini planiranog projekta
 • Potpisivanje ugovora i definiranje pricing modela, definiranje formata i intenziteta reportinga
 • Analiza postojećeg stanja i definiranje potreba, izrada terminskog plana i troškovnika
 • Savjetovanje i razvoj investicijskog modela za klijenta
 • Pravna, marketinška i financijska zaštita sredstava za investitora i pozicioniranje na tržištu
 • Održavanje sustava do operativnog preuzimanja od strane investitora
 • Evaluacija i završni izvještaji.

Ugovornim odnosom definirano je da klijenti dobivaju sljedeće:

 • Dokumentiranje i izvještavanje investitora o provedenim aktivnostima se radi onoliko intenzivno koliko investitor očekuje (dnevno, tjedno, mjesečno, kvartalno). Isto tako, navedeno dokumentiranje i izvještavanje se odrađuje u formatu koji se dogovori s klijentom (fotografije, studije, skenirani dokumenti i dozvole, djelomični ili potpuni prijevodi).
 • Izvještavanje i općenito poslovna korespodencija s investitorima se obavlja pismeno i to na hrvatskom odnosno engleskom jeziku.
 • Općeniti poslovni odnos s investitorom je definiran ugovorom i ovjeren je kod javnog bilježnika. U slučaju dogovora o obavljanju neke aktivnosti za klijenta koja nije definirana ugovorom izrađuje se aneks postojećem ugovoru koji se također ovjerava kod javnog bilježnika –a radi zaštite kvalitete dogovorenog i odrađenog te radi transparentnosti međusobnog odnosa.

Od investitora se očekuje delegiranje jedne ili više osoba za komunikaciju s pravom donošenja odluka.

BOOST predlaže povremena studijska putovanja u Republiku Hrvatsku kako bi predstavnik klijenta bio detaljnije informiran i kako bi obišao lokacije od interesa za projekt. Ujedno se koristi prigoda za upoznavanje s relevantnim osobama za provedbu projekta. Potpunu organizaciju ovakvih studijskih putovanja BOOST preuzima na sebe.

Cijene usluga se dogovaraju sa svakim klijentom zasebno, a u skladu s veličinom projekta i njegovim specifičnostima.

Popis klijenata BOOST d.o.o. nije javan i zadržava se diskrecija u odnosu s klijentima. BOOST također ne sklapa ugovore s novim klijentima ako su u direktnoj tržišnoj utakmici s postojećim klijentima. BOOST posluje u skladu s Kodeksom etike u poslovanju Hrvatske gospodarske komore.