Home / Česta pitanja

Često postavljana pitanja

Kada tvrtka mora imati Pravilnik o radu?
Svaki poslodavac koji zaposli 20-og radnika dužan je ispuniti određene obveze koje mu nalaže Zakon o radu (NN, br. 93/14; u nastavku: ZOR) i s njim povezani propisi. Pritom treba naglasiti kako ZOR ne čini razliku između ugovora o radu na određeno vrijeme i ugovora o radu na neodređeno vrijeme pa su u 20 i više zaposlenih u pravilu uključeni i radnici na određeno vrijeme. Stoga je poslodavcima koji imaju manje od 20 zaposlenih, ali su blizu tog broja i/ili povremeno zapošljavaju radnike na određeno vrijeme pa pređu tu granicu, preporučljivo unaprijed donijeti pravilnik o radu kojim će urediti sva potrebna pitanja i područja.
Koja je razlika između akta o osnivanju tvrtke i društvenog ugovora?
Akt o osnivanju tvrtke je osnovni dokument kojim inicijator osnivanja definira želju o tipu tvrtke, nazivu i ostalim bitnim detaljima te se akt o osnivanju predaje sa ostatkom dokumentacije na Trgovački sud u smislu registracije tvrtke. Akto o osnivanju se najčešće koristi u praksi kada je samo jedan osnivač tvrtke. U slučaju da tvrtku osniva dvije ili više osoba (bez obzira da li su fizičke ili pravne osobe) najčešće se definira društveni ugovor. njime se određuju odnosi (prava i obaveze) svih suvlasnika.
Što je porez na naziv tvrtke?
Porez na naziv tvrtke je godišnji trošak poslovanja tvrtke koji se plaća lokalnoj samoupravi u kojoj je tvrtka smještena. U pravilu iznosi nekoliko stotina kuna i plaća se jednom godišnje.
Kada tvrtka mora imenovati osobu za zaštitu dostojanstva radnika te osobe za zaštitu privatnosti radnika?
Sukladno odredbama Zakona o radu svaka tvrtka koja zapošljava dvije ili više osoba, mora imenovati osobu za zaštitu dostojanstva radnika i osobu za zaštitu privatnosti radnika. Radi se o anti-mobbing odredbama Zakona o radu koje se moraju poštivati bez obzira na tip djelatnosti tvrtke. Važno je imati na umu da osobe koje se imenuju na ove dužnosti ne smiju biti ujedno i osobe koje su odgovorne za poslovanje tvrtke na Trgovačkom sudu.
Što je to odabrani specijalist medicine rada?
Svaka tvrtka koja zapošljava barem jednog ili više zaposlenika mora odabrati specijalistu medicine rada. Taj detalj je važan u slučaju da dođe do ozljede na radu jer odabrani specijalist medicine rada je jedini ovlašten procijeniti težinu ozljeda i poštivanjem zakonske procedure dati mišljenje o saniranju ozljeda i rehabilitaciji.
Što je to AZOP?
AZOP je skraćenica za Agenciju za zaštitu osobnih podataka. Sukladno zakonskoj proceduri svaka tvrtka mora prijaviti način vođenja bilo kakve baze podataka AZOP-u. Radi se o prijavi načina prikupljanja podataka i definicije o kakvim podacima se radi. Najčešće tvrtke prijavljuju bazu podataka o zaposlenicima (primjerice, AZOP-u se prijavljuje kakve sve podatke tvrtka prikuplja o zaposlenicima – to su: ime, prezime, OIB, adresa stanovanja, broj tekućeg računa u poslovnoj banci, broj djece i slično).
Kako tvrtka regulira isplatu Božićnice i dara djeci?
Svaka tvrtka može odlučiti isplatiti Božićnicu i/ili dar djeci zaposlenika. Božićnica je neoporeziva do iznosa 2.500,00 HRK, a dar djeci je neoporeziv do iznosa 600,00 HRK po djetetu. No, važno je imati na umu da prije isplate, odgovorno tijelo ili odgovorna osoba mora donijeti odluku za isplatu.
Koje tvrtke moraju provoditi vježbu evakuacije?
Svaka tvrtka mora provesti vježbu evakuacije minimalno jednom u dvije godine. O vježbi evakuacije se mora napraviti zapisnik koji uključuje detalje poput voditelja evakuacije, zamjenika istog, pružatelja prve pomoći itd.